Doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Comparison of the Uniform and Non-Uniform Cellular Automata-Based Approach to the Development of Combinational Circuits. In: Proceedings 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 423-430. ISBN 978-0-7695-3714-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Comparison of the Uniform and Non-Uniform Cellular Automata-Based Approach to the Development of Combinational Circuits
Název (cs):Srovnávací studie vývoje kombinačních obvodů pomocí uniformních a neuniformních celulárních automatů
Strany:423-430
Sborník:Proceedings 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems
Konference:NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2009
ISBN:978-0-7695-3714-6
Vydavatel:IEEE Computer Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2009/ahs2009.pdf [PDF]
Klíčová slova
Genetic algorithm, development, uniform cellular automaton, non-uniform cellular automaton, combinational circuit.
Anotace
Celulární automaty se ukázaly jako užitečný vývojový model pro evoluční návrh obvodů na úrovni hradel. Zatím byl pro návrh obvodů úspěšně aplikován jednorozměrný uniformní celulární automat. Další experimenty navíc ukázaly, že pro tento účel je možné využít též automaty neuniformní. V tomto článku budeme vyšetřovat vývoj několika vybraných tříd kombinačních obvodů, uvedeme analýzu dosažených výsledků a jejich srovnání s výsledky získanými uniformními celulárními automaty. Ukážeme, že evoluční algoritmus je schopen nalézt (obecně různé) lokální přechodové funkce pro každou buňku celulárního automatu pro danou funkci cílového obvodu. V článku jsou prezentovány dvě případové studie: (1) návrh kombinačních násobiček a (2) návrh kombinačních děliček. Srovnáním dosažených výsledků ukážeme, že pomocí neuniformních celulárních automatů jsme schopni vyvinout obvody, které se nepodařilo úspěšně navrhnout uniformními automaty.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Bidlo and Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Comparison of the Uniform and Non-Uniform Cellular
	Automata-Based Approach to the Development of Combinational
	Circuits},
   pages = {423--430},
   booktitle = {Proceedings 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware
	and Systems},
   year = {2009},
   location = {Los Alamitos, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-0-7695-3714-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=8990}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.92.164.184
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]