Doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

JIRÁK Ota, KŘIVKA Zbyněk a VAŠÍČEK Zdeněk. Component Interconnection Inference Tool Supporting the Design of Small FPGA-based Embedded Systems. In: Proceedings of the IADIS International Conference Applied Computing 2010. Timisoara: International Association for Development of the Information Society, 2010, s. 230-234. ISBN 978-972-8939-30-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Component Interconnection Inference Tool Supporting the Design of Small FPGA-based Embedded Systems
Název (cs):Návrh FPGA vestavěných systemů s podporou inferenčního propojování komponent
Strany:230-234
Sborník:Proceedings of the IADIS International Conference Applied Computing 2010
Konference:IADIS International Conference Applied Computing 2010
Místo vydání:Timisoara, RO
Rok:2010
ISBN:978-972-8939-30-4
Vydavatel:International Association for Development of the Information Society
Klíčová slova
architektura, databáze znalostí, rozhraní, komponenty, porty, konektory
Anotace
Tento konferenční příspěvek se zabývá studiem použití komponentní technologie pro zjednodušení návrhu malých FPGA vestavěný systém. Představujeme nástroj založený na strukturální části Wrightova komponentního modelu a využívající databázi znalostí. Tento nástroj podporující tvorbu konfigurací využívajících popsané architektury. Konstrukce nástroje obsahuje algoritmus pro poloautomatické propojování komponent definované uživatelem na vyšší úrovni abstrakce. Uvádíme demonstrační příklad funkce aplikace, využívaný při výuce.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ota Jir{\'{a}}k and Zbyn{\v{e}}k K{\v{r}}ivka and
	Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Component Interconnection Inference Tool Supporting the
	Design of Small FPGA-based Embedded Systems},
   pages = {230--234},
   booktitle = {Proceedings of the IADIS International Conference Applied
	Computing 2010},
   year = {2010},
   location = {Timisoara, RO},
   publisher = {International Association for Development of the Information
	Society},
   ISBN = {978-972-8939-30-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9371}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.92.164.184
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]