Doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

JIRÁK Ota, KŘIVKA Zbyněk, OLŠAROVÁ Nela a VAŠÍČEK Zdeněk. Odvozování propojení komponent pro podporu návrhu pro malé FPGA čipy. In: DATAKON 2010 Proceedings (Ed. Petr Šaloun). Mikulov: Ostravská univerzita, 2010, s. 81-90. ISBN 978-80-7368-424-2.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Odvozování propojení komponent pro podporu návrhu pro malé FPGA čipy
Název (en):Component interconnection inference supporting the design of small FPGA-based systems
Strany:81-90
Sborník:DATAKON 2010 Proceedings (Ed. Petr Šaloun)
Konference:DATAKON 2010
Místo vydání:Mikulov, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-7368-424-2
Vydavatel:Ostravská univerzita
Klíčová slova
FPGA, inference, interface, component, connector, port, pin, interconnection, configuration, architecture
Anotace
Příspěvek studuje možnosti využití komponentní technologie pro ulehčení návrhu jednoduchých systémů s využitím čipů FPGA. Pomocí komponentního modelování vytvoříme databázi znalostí, která slouží pro podporu tvorby konkrétní konfigurace na dané architektuře pomocí algoritmu pro poloautomatické odvozování propojení uživatelem vybraných komponent, což bude demonstrováno na typické aplikaci využívané ve výuce.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ota Jir{\'{a}}k and Zbyn{\v{e}}k K{\v{r}}ivka and Nela
	Ol{\v{s}}arov{\'{a}} and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Odvozov{\'{a}}n{\'{i}} propojen{\'{i}} komponent pro podporu
	n{\'{a}}vrhu pro mal{\'{e}} FPGA {\v{c}}ipy},
   pages = {81--90},
   booktitle = {DATAKON 2010 Proceedings (Ed. Petr {\v{S}}aloun)},
   year = {2010},
   location = {Mikulov, CZ},
   publisher = {University of Ostrava},
   ISBN = {978-80-7368-424-2},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9374}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.161.40.41
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]