Doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

DULÍK Tomáš, KŘIVKA Zbyněk, KADLEC Jiří, BLIŽŇÁK Michal, BUDÍKOVÁ Věra, JIRÁK Ota, OLŠAROVÁ Nela, TRBUŠEK Josef a VAŠÍČEK Zdeněk. Virtuální laboratoř pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2011. ISBN 978-80-7204-754-3.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Virtuální laboratoř pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA
Název (en):Virtual Laboratory for Application Development for Microprocessors and FPGAs
Strany:82
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-7204-754-3
Vydavatel:Akademické nakladatelství CERM sro.
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~meduna/work/doku.php?id=projects:vlam:public:book [HTML]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icon2011-08-09_vlam_book_published.pdf5,49 MB2011-10-30 10:12:14
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
programování, souběžný návrh, hardware, software, FPGA, mikrokontrolér, soft-core procesor, PicoBlaze, Eclipse, vývojové prostředí
Anotace
Tato kniha popisuje implementaci výukové laboratoře VLAM (Virtuální laboratoř aplikace mikroprocesorové techniky), která kromě klasického lokálního přístupu k jednotlivým pracovištím poskytuje také možnost vzdálené práce. Pro realizaci vzdáleného přístupu jsou v roli pracovních stanic použity virtuální stroje na serveru, což přináší mnohé výhody a významné provozní úspory. Připojení virtuálních pracovních stanic k laboratornímu vybavení je realizováno pomocí rozhraní Ethernet a mostů "USB over Ethernet". Prototyp laboratoře je určen pro výuku a vývoj aplikací s mikrokontroléry a programovatelnými hradlovými poli. Součástí našeho řešení je několik soft warových aplikací a hardwarových přípravků, které vývoj v této oblasti zjednodušují - např. Processor Expert (TM) ve formě modulu pro Eclipse (nyní integrováno ve Freescale CodeWarrior), VLAM IDE pro Eclipse, překladač jazyka C pro PicoBlaze atd. Při vývoji laboratoře byl kladen velký důraz na dostupnost použitých komponent. Většina námi vyvinutých aplikací je proto uvolněna pod freeware nebo open source licencí a všechny HW komponenty spadají cenou do kategorie neinvestičních nákladů. Funkční prototyp laboratoře je díky tomu snadno opakovatelný i v jiných aplikačních oblastech.
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Dul{\'{i}}k and Zbyn{\v{e}}k K{\v{r}}ivka
	and Ji{\v{r}}{\'{i}} Kadlec and Michal
	Bli{\v{z}}{\v{n}}{\'{a}}k and V{\v{e}}ra
	Bud{\'{i}}kov{\'{a}} and Ota Jir{\'{a}}k and Nela
	Ol{\v{s}}arov{\'{a}} and Josef Trbu{\v{s}}ek and
	Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Virtu{\'{a}}ln{\'{i}} laborato{\v{r}} pro v{\'{y}}voj
	aplikac{\'{i}} s mikroprocesory a FPGA},
   pages = {82},
   year = {2011},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Akademick{\'{e}} nakladatelstv{\'{i}} CERM},
   ISBN = {978-80-7204-754-3},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9727}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.196.31.117
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]