Doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

DRAHANSKÝ Martin a VAŠÍČEK Zdeněk. Image stabilization in a video-stream. IDET 2007, Brno: EVPÚ Defence, s.r.o., 2007.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Image stabilization in a video-stream
Název (cs):Stabilizace obrazu ve video-streamu
Strany:1
Místo vydání:IDET 2007, Brno, CZ
Rok:2007
Vydavatel:EVPÚ Defence, s.r.o.
Klíčová slova
stabilizace, video-stream, DSP, FPGA, SDRAM
Anotace
Výzkumná zpráva se zabývá popisem řešení (HW+SW) stabilizace obrazu pro video-streamy. Zpráva napsána pro výstavu IDET 2007.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Image stabilization in a video-stream},
   pages = 1,
   year = 2007,
   location = {IDET 2007, Brno, CZ},
   publisher = {EVPU Defence, s.r.o.},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8325}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https