Hana Ventrubová

Pracoviště:Děkanát
Zařazení:Ekonomické oddělení
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1175
Místnost:Ekonomické oddělení
Adresa:Děkanát FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno

Vaše IPv4 adresa: 34.238.194.166
Přepnout na https