Prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.

Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace

Název v angličtině:Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace
Hlavní řešitel:Novotný Jiří (UVT MUNI)
Spoluřešitelé:Čejka Rudolf, Fučík Otto, Kořenek Jan, Kršek Přemysl, Martínek Tomáš, Matoušek Petr, Pečenka Tomáš, Smrčka Aleš, Vojnar Tomáš, Zemčík Pavel
Agentura:"Výzkumné záměry" MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC)
Kód:MSM6383917201
Zahájení:2004-01-01
Ukončení:2010-12-31
Klíčová slova:IPv6 směrovač, Liberouter, monitorování síťového provozu, NetFlow, programovatelný hardware, FPGA, jazyk VHDL, e-learning, medicínské aplikace, virtuální prostředí pro spolupráci
Anotace:
Pracovníci Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně se v rámci VZ Cesnet podílejí na řešení 4 výzkumných aktivit - programovatelný hardware, podpora distančního vzdělávání, medicínské aplikace a virtuální prostředí pro spolupráci. Klíčovou roli hrají v prvně zmíněné oblasti, která je podrobněji charakterizována níže.

Programovatelný hardware
Obecným cílem aktivity je vývoj specializovaných síťových zařízení založených na principu hardwarově softwarového kodesignu. Na straně hardwaru počítáme jak s využitím stávajících karet série COMBO, tak i s vytvářením nových návrhů, využívajících především výkonné součástky programovatelného hardwaru (FPGA, CPLD, TCAM aj.). Díky jejich flexibilitě lze realizovat na stejném hardwaru i velmi odlišné funkce pouhou výměnou příslušného mikrokódu. Významná část softwarového vývoje bude proto zaměřena na programování mikrokódu v jazyce VHDL, budeme se také zabývat systémovým a aplikačním softwarem potřebným pro jednotlivá zařízení.

Při vývoji síťových zařízení se vedle návrhu a implementace  zabýváme také modelováním a verifikací jednotlivých částí systému i celého návrhu. Pro tyto učely používáme nástroje pro model checking, např. IF, TReX, Uppaal a další.

Krátkodobé cíle jsou většinou navázány na (současnou či budoucí) účast v projektech EU. V roce 2004 prokračujeme ve vývoji směrovače IPv6 (Liberouteru) pro projekt 6NET, zařízení pro monitoring síťového provozu pro projekt SCAMPI a v rámci projektu GN2 zahájíme vývoj samostatného kolektoru NetFlow. Také dokončíme vývoj prototypu optického opakovače.

V dlouhodobé perspektivě je naším cílem vybudování kvalitního týmu složeného z výzkumných pracovníků a studentů několika univerzit, CESNETu a případně i dalších institucí. Tento tým by měl spolupracovat s ostatními výzkumnými aktivitami CESNETu na vývoji nových zařízení, například v oblastech optických technologií, multimédií, bezpečnosti, náročných výpočtů apod.

Publikace

2011BARTOŇ Radek, KRŠEK Přemysl, ŠPANĚL Michal, ŠVUB Miroslav, ŠTANCL Vít a VAĎURA Jiří. Virtual Collaborative Environment for Radiological 3D Consultations. In: 5th Cairo International Biomechanical Engineering Conference. Cairo, 2011, s. 50-54. ISBN 978-1-4244-7169-0.
2010KAJAN Michal a KOŘENEK Jan. Efficient Packet Classification Algorithm Based on Entropy. In: Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. La Jolla: Association for Computing Machinery, 2010, s. 11-12. ISBN 978-1-4503-0379-8.
 KOŘENEK Jan a KOŠAŘ Vlastimil. Architektura NFA Split pro rychlé hledání regulárních výrazů. In: Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. La Jolla: Association for Computing Machinery, 2010, s. 2. ISBN 978-1-4503-0379-8.
 MARTÍNEK Tomáš a ŽÁDNÍK Martin. Precise Timestamp Generation Module and its Applications in Flow Monitoring. Networking Studies IV, Selected Technical Reports. Praha: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2010, s. 45-56. ISBN 978-80-904173-8-0.
 ŽÁDNÍK Martin. Flow Measurement Extension for Application Identification. Networking Studies IV, Selected Technical Reports. Praha: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2010, s. 57-70. ISBN 978-80-904173-8-0.
2009MARTÍNEK Tomáš. Architektura sběrnice PCI, PCI-X a PCI Express. In: Sborník příspěvků 35. konference Europen. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2009, s. 37-50. ISBN 978-80-86583-17-4.
2008SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. Verifying Parametrised Hardware Designs Via Counter Automata. In: Hardware and Software, Verification and Testing. Heidelberg: Springer Verlag, 2008, s. 51-68. ISSN 0302-9743.
2007DEDEK Tomáš, MAREK Tomáš a MARTÍNEK Tomáš. High Level Abstraction Language as an Alternative to Embeded Processors for Internet Packet Processing in FPGA. In: 2007 International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Amsterdam: IEEE Computer Society, 2007, s. 648-651. ISBN 1-4244-1060-6.
 KOBIERSKÝ Petr, KOŘENEK Jan a HANK Andrej. Traffic Scanner. Příbram: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2007. ISBN 978-80-239-9285-4.
 KOŠEK Martin a KOŘENEK Jan. FlowContext: Flexible Platform for Multigigabit Stateful Packet Processing. In: 2007 International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, s. 804-807. ISBN 978-1-4244-1059-0.
 KOŘENEK Jan a KOBIERSKÝ Petr. Intrusion Detection System Intended for Multigigabit Networks. In: 2007 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Krakow: IEEE Computer Society, 2007, s. 361-364. ISBN 978-1-4244-1161-0.
 MARTÍNEK Tomáš, LEXA Matej, BECK Patrik a FUČÍK Otto. Automatic Generation of Circuits for Approximate String Matching. In: 2007 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Krakow: IEEE Computer Society, 2007, s. 203-208. ISBN 1-4244-1161-0.
 MIKUŠEK Petr. Použití přenosem spouštěných architektur pro návrh aplikačně-specifických procesorů. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 234-236. ISBN 80-214-3408-0.
 SMRČKA Aleš, ŘEHÁK Vojtěch, VOJNAR Tomáš, ŠAFRÁNEK David, MATOUŠEK Petr a ŘEHÁK Zdeněk. Verifying VHDL Design with Multiple Clocks in SMV. In: Formal Methods: Applications and Technology. Bonn: Springer Verlag, 2007, s. 148-164. ISSN 0302-9743.
2006FAPŠO Michal, SCHWARZ Petr, SZŐKE Igor, SMRŽ Pavel, SCHWARZ Milan, ČERNOCKÝ Jan, KARAFIÁT Martin a BURGET Lukáš. Search Engine for Information Retrieval from Speech Records. In: Proceedings of the Third International Seminar on Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Bratislava, 2006, s. 100-101.
 FAPŠO Michal, SMRŽ Pavel, SCHWARZ Petr, SZŐKE Igor, SCHWARZ Milan, ČERNOCKÝ Jan, KARAFIÁT Martin a BURGET Lukáš. Information Retrieval from Spoken Documents. In: Proceedings of the Seventh International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLING 2006). Mexico City: Springer Verlag, 2006, s. 410-416. ISBN 3-540-32205-1.
 HLÁVKA Petr, ŘEHÁK Vojtěch, SMRČKA Aleš, ŠAFRÁNEK David, ŠIMEČEK Pavel a VOJNAR Tomáš. Formal Verification of the CRC Algorithm Properties. In: MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov, 2006, s. 55-62. ISBN 80-214-3287-X.
 MARTÍNEK Tomáš, KOŘENEK Jan a NOVOTNÝ Jiří. Network Monitoring Adaptor for 10Gbps Technology using FPGA. In: CESNET Conference 2006 Proceedings. Prague : CESNET, z. s. p. o.: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2006, s. 143-151. ISBN 978-80-239-6533-9.
 NOVÁČEK Vít a SMRŽ Pavel. Empirical Merging of Ontologies A Proposal of Universal Uncertainty Representation Framework. In: The Semantic Web: Research and Applications. Berlin: Springer Verlag, 2006, s. 65-79. ISBN 3-540-34544-2.
 NOVÁČEK Vít, SMRŽ Pavel a POMIKÁLEK Jan. Text Mining for Semantic Relations as a Support Base of a Scientific Portal Generator. In: Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation. Paris: European Language Resources Association, 2006, s. 1338-1343. ISBN 2-9517408-2-4.
 SINOPALNIKOVÁ Anna a SMRŽ Pavel. Intelligent Dictionary Interfaces: Usability Evaluation of Access-Supporting Enhancements. In: Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation. Paris: European Language Resources Association, 2006, s. 1-4. ISBN 2-9517408-2-4.
 SINOPALNIKOVÁ Anna a SMRŽ Pavel. Knowing a Word vs. Accessing a Word: Wordnet and Word Association Norms as Interfaces to Electronic Dictionaries. In: Proceedings of the Third International WordNet Conference, GWC 2006. Brno: Masarykova universita, 2006, s. 265-272. ISBN 80-210-3915-9.
 SMRŽ Pavel a KADLEC Vladimír. How Many Dots Are Really Needed for Head-Driven Chart Parsing?. In: SOFSEM 2006: Theory and Practice of Computer Science: 32nd Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2006, s. 483-492. ISBN 3-540-31198-X.
 SMRŽ Pavel a NOVÁČEK Vít. Ontology Acquisition for Automatic Building of Scientific Portals. In: SOFSEM 2006: Theory and Practice of Computer Science: 32nd Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2006, s. 493-500. ISBN 3-540-31198-X.
 SMRŽ Pavel. Automatické generování vědeckých portálů. In: Sborník příspěvků 5. ročníku konference Znalosti 2006. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 252-255. ISBN 80-248-1001-8.
 SMRČKA Aleš, ŘEHÁK Vojtěch, VOJNAR Tomáš, ŠAFRÁNEK David, MATOUŠEK Petr a ŘEHÁK Zdeněk. Verifying VHDL Design with Multiple Clocks in SMV. In: Proceedings of FMICS 2006. Bonn, 2006, s. 140-155.
 SMRČKA Aleš. High-level Modeling, Analysis and Verification of Programmable Hardware Design. Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vienna: Technische Universitaet Wien, 2006. ISBN 3-902463-05-8.
 ŠPANĚL Michal a KRŠEK Přemysl. Vector-based Medical Image Segmentation using Adaptive Delaunay Triangulation. In: Proceedings of the Sixth IASTED International Conference on Visualization, Imaging, and Image Procesing. Palma de Mallorca: ACTA Press, 2006, s. 6. ISBN 0-88986-600-7.
2005FAPŠO Michal, SCHWARZ Petr, SZŐKE Igor, ČERNOCKÝ Jan, SMRŽ Pavel, BURGET Lukáš a KARAFIÁT Martin. Search Engine for Information Retrieval from Multi-modal Records. Edinburgh, 2005.
 FAPŠO Michal, SMRŽ Pavel, SCHWARZ Petr, SZŐKE Igor, BURGET Lukáš, KARAFIÁT Martin a ČERNOCKÝ Jan. Systém pre efektívne vyhľadávanie v rečových databázach. In: Sborník databázové konference DATAKON 2005. Brno: Masarykova universita, 2005, s. 323-333. ISBN 80-210-3813-6.
 HLÁVKA Petr, KRATOCHVÍLA Tomáš, ŘEHÁK Vojtěch, ŠAFRÁNEK David, ŠIMEČEK Pavel a VOJNAR Tomáš. CRC64 Algorithm Analysis and Verification. Brno: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2005.
 KOŘENEK Jan. Rychlé vyhledávání regulárních výrazů s využitím FPGA. In: Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury a Diagnostika. Praha: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2005, s. 6.
 MARTÍNEK Tomáš, ZEMČÍK Pavel a KOŘENEK Jan. FPGA-Based Platform for Network Applications. In: Proc. of 8th IEEE Design and Diagnostic of Electronic Circuits and Systems Workshop. Sopron: University of West Hungary, 2005, s. 194-197. ISBN 963-9364-48-7.
 MARTÍNEK Tomáš. Analýza datových toků s využitím sebe-rekonfigurovatelných automatů. In: Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury a Diagnostika. Praha: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2005, s. 119-124. ISBN 80-01-03298-1.
 MATOUŠEK Petr, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. High-level Modelling, Analysis, and Verification on FPGA-based Hardware Design. Brno: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2005.
 MATOUŠEK Petr, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. High-Level Modelling, Analysis, and Verification on FPGA-Based Hardware Design. In: Correct Hardware Design and Verification Methods. Berlin: Springer Verlag, 2005, s. 371-375. ISBN 978-3-540-29105-3. ISSN 0302-9743.
 MIKUŠEK Petr. Návrh a implementace jednotky pro analýzu paketů. In: Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005, s. 145-148. ISBN 80-214-2888-0.
 MIKŠÍK Daniel, PITNER Tomáš a SMRŽ Pavel. Systémy řízení výuky - adaptace, integrace a použití na MU a VUT v Brně. In: EMTECH - Education, media, technology. Praha: České vysoké učení technické, 2005, s. 18-18. ISBN 80-01-03336-8.
 SMRŽ Pavel a FAPŠO Michal. Vyhledávání v záznamech přednášek. In: Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání. Praha: České vysoké učení technické, 2005, s. 21-26. ISBN 80-01-03274-4.
 SMRŽ Pavel, PITNER Tomáš a GREGAR Tomáš. Technologie zpracování přirozeného jazyka pro elektronickou podporu výuky. In: Sborník konference Informatika XVI.. Brno: Konvoj, 2005, s. 168-175. ISBN 80-7302-083-1.
2004ANTOŠ David a KOŘENEK Jan. Hardware Router's Lookup Machine and its Formal Verification. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Networking ICN '04. Colmar: Université de Haute Alsace, 2004, s. 1002-1007. ISBN 0-86341-325-0.
 ANTOŠ David a KOŘENEK Jan. String Matching for IPv6 Routers. In: SOFSEM 2004: Theory and Practice of Computer Science. Praha: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2004, s. 205-210. ISBN 80-86732-19-3.
 MARTÍNEK Tomáš, KOŘENEK Jan a NOVOTNÝ Jiří. Passive network monitoring adapter intended for 10Gbps technology. In: Sborník příspěvků z XXV. konference Europen. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2004, s. 55-63. ISBN 80-86583-07-4.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https