Prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.

Doktorský studijní program Informační technologie na VUT v Brně

Czech title:Doktorský studijní program Informační technologie na VUT v Brně
Reseach leader:Češka Milan
Team leaders:Janoušek Vladimír, Vojnar Tomáš
Agency:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT
Code:FR1833/2002/F1
Start:2002-01-01
End:2002-12-31
Annotation:
Cílem projektu je přispět k výstavbě doktorského studijního programu Informační technologie na Fakultě informačních technologií na VUT v Brně. Konkrétně by měl projekt umožnit následující:
  • Doladění náplně kursů.
  • Zabezpečení studijní literaturou.
  • Vypracování seznamu doporučené studijní literatury pro jekdnotlivé kursy.
Accomplishments:

Your IPv4 address: 54.161.100.24
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]