Prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.

Computer classroom for modelling, simulation and GIS

Research leader:Peringer Petr
Team leaders:Hrubý Martin, Kunovský Jiří, Vojnar Tomáš
Agency:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT
Code:FR2656/2006/Ab
Start:2006-02-03
End:2006-12-31
Files: 
Keywords:modelling and simulation, GIS
Annotation:
[annotation]
Project description:

Cíle řešení

V souladu s dlouhodobým záměrem Fakulty informačních technologií VUT je cílem tohoto projektu zřízení nové počítačové učebny (pro minimálně 5 předmětů) vybavené výkonnými počítači a moderním programovým vybavením pro modelování a simulaci.

  • Hlavním cílem plánovaného projektu je posílení praktické výuky v předmětech Modelování a simulace (zavedení 4 počítačových cvičení), Geografické informační systémy (5 počítačových cvičení), Prvky počítačů (6 počítačových cvičení), Simulační nástroje a techniky (4 počítačová cvičení) a Formální analýza a verifikace (6 počítačových cvičení). Všechny tyto předměty staví na počítačovém modelování systémů a pro řešení výpočetně náročných úloh vyžadují výkonné počítače a vhodné programové vybavení. Kromě rozvrhované výuky budou studenti tuto učebnu a především na ní nainstalované programové vybavení používat i pro samostatné řešení projektů a domácích úkolů z uvedených předmětů.
  • Vzhledem k počtu studentů (který se bude ještě zvyšovat) bude standardním vybavením počítačové učebny na FIT 40 počítačů, proto zakoupíme a nainstalujeme uvedený počet výkonných PC. Konkrétní údaje o konfiguraci počítačů jsou uvedeny ve zdůvodnění finančních požadavků.
  • Učebnu vybavíme odpovídajícím počtem licencí na programové vybavení. Pro účely výuky předmětu Modelování a simulace (IMS) plánujeme zakoupení profesionálního simulačního systému Dymola, který obsahuje překladač simulačního jazyka Modelica. Pro předmět GIS plánujeme zakoupit velmi rozšířený systém ArcGIS. V obou případech se jedná o špičkové produkty běžně používané v praxi. Konkrétní údaje o programovém vybavení jsou uvedeny ve zdůvodnění finančních požadavků.
  • Dalším cílem bude instalace volně dostupného programového vybavení pro simulaci (SciLab, GNU Octave, GNU Scientific Library, FreeFEM), GIS (GRASS) a verifikaci (Spin, SMV, Blast, Magic, Uppaal).
  • Po uvedení učebny do provozu vytvoříme stručnou dokumentaci, která bude popisovat použití specializovaného programového vybavení nainstalovaného v učebně.

Z uvedených cílů vyplývá, že zřízení nové učebny povede ke kvalitnější výuce předmětů (IMS, GIS, FAV, SNT a IPR) na FIT. Studenti dostanou možnost seznámit se s programy používanými v praxi a výkonné počítače umožní provádět výpočetně náročnější úlohy (simulace, verifikace) v průběhu výuky. Praktická výuka upevní znalosti studentů nabyté na přednáškách a usnadní jejich působení v podnicích a státní správě po absolvování studia.

Publications

2006KUNOVSKÝ Jiří and PINDRYČ Milan. Experimental Comparisons of Simulation Algorithms. In: Proceedings of the Seventh International Scientific Conference "Electronic Computers and Informatics" ECI 2006. Košice, 2006, pp. 349-353. ISBN 80-8073-598-0.
 KUNOVSKÝ Jiří, KONVALINA Jiří and KRAUS Michal. Fixed and Floating Impementation of the TKSL. In: Proceedings of 40th Spring International Conference "Mosis'06", Modelling and Simulation of Systems. Ostrava, 2006, pp. 259-264. ISBN 80-86840-21-2.
 KUNOVSKÝ Jiří, PETŘEK Jiří and ŠÁTEK Václav. Fourier Series and Symbolic Computations. In: Proceedings of 40th Spring International Conference "Mosis'06", Modelling and Simulation of Systems. Ostrava, 2006, pp. 85-90. ISBN 80-86840-21-2.
 KUNOVSKÝ Jiří. Flight Simulator. In: Proceedings of 40th Spring International Conference "Mosis'06", Modelling and Simulation of Systems. Ostrava, 2006, pp. 167-172. ISBN 80-86840-21-2.
 KUNOVSKÝ Jiří. Flight simulator angle model. In: Proceedings of XXVIIIth Autumn Colloqium ASIS 2006, Advanced Simulation of Systems. Ostrava, 2006, pp. 79-84. ISBN 80-86840-26-3.

Your IPv4 address: 54.221.75.68
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]