Doc. Ing. František Vítězslav Zbořil, CSc.

Pracoviště:Ústav inteligentních systémů (UITS)
Zařazení:Docent
Funkce:Zástupce vedoucího ústavu
Disciplinární komise - předseda
Oborová rada doktorského studia - člen
Rada navazujícího magisterského studijního programu Informační technologie FIT - člen
Výzkumná skupina inteligentních systémů
Výzkumná skupina robotiky Robo@FIT
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1237
volání přes GSM O2 +420 72681-1237
volání přes GSM T-Mobile +420 60407-1237
Fax:+420 54114-1270
Místnost:Kancelář A204
Adresa:UITS FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno

Vaše IPv4 adresa: 54.227.48.147
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]