Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

Projekty

2019Arrowhead - Arrowhead Tools for Engineering of Digitalisation Solutions, ECSEL JU - Horizon 2020, 2019-2022, řešení
Řešitel: Vojnar Tomáš
 Artificial Intelligence Driven Autonomy, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000029/02, 2019-2020, řešení
Řešitel: Chudý Peter
 Auto-Navigation for Urban Air Mobility, Honeywell, 2019, řešení
Řešitel: Šolony Marek
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 National Center of Competence for Cybersecurity, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077, 2019-2020, řešení
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Ryšavý Ondřej, Zemčík Pavel
 Tescan - Segmentace obrazu pro mineralogickou analýzu, TESCAN, 2019, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Kolář Martin
2018Assessing and Enhancing Emotional Competence for Well-Being (ECoWeB) in the Young: A principled, evidence-based, mobile-health approach to prevent mental disorders and promote mental well-being, EK EU - Horizon 2020, 754657, 2018-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 BOREC - Barevný Obraz v prostředí "Realtime Embedded Computing", TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH03010330, 2018-2020, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Bařina David, Čadík Martin, Kolář Martin, Smrž Pavel
 From the cloud to the edge - smart IntegraTion and OPtimisation Technologies for highly efficient Image and VIdeo processing Systems, ECSEL JU - Horizon 2020, 8A18011, FITOPTIVIS, 2018-2021, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Smrž Pavel
 MUSIC - Mnohoúrovňová bezpečnost v kritických aplikacích počítačových systémů, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-EUREKA LTE217, LTE118019, 2018-2020, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
 Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně, MŠMT ČR - OPVVV PO2 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, EF16_027/0008371, 2018-2022, řešení
Řešitel: Štěpánek Petr
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 NXP - konzultace - Computer Vision - 3, NXP, 2018, ukončen
Řešitel: Hajduk Petr
Spoluřešitelé: Juránek Roman
 PERO - Pokročilá extrakce a rozpoznávání obsahu tištěných a rukou psaných digitalizátů pro zvýšení jejich přístupnosti a využitelnosti, MK ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), DG18P02OVV055, 2018-2022, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Bařina David, Hradiš Michal, Juránek Roman, Zemčík Pavel
 Počítačová podpora pro analýzu a predikci růstu a vývoje dítěte, TAČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA., TL01000394, 2018-2021, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Klíma Ondřej, Španěl Michal
 Progresivní algoritmy pro zpracování obrazu, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010394, 2018-2021, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
 SAUCE - Smart Asset re-Use in Creative Environments, EK EU - Horizon 2020, 780470, 2018-2020, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 SECREDAS - Product Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems, ECSEL JU - Horizon 2020, Proposal ID 783119-2, 2018-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Fiedler Petr
 TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments (TETRAMAX), EK EU - Horizon 2020, 2018-2021, řešení
Řešitel: Leupers Rainer
Spoluřešitelé: Palkovič Martin
 Umělá inteligence pro dopravní a průmyslové vidění, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010144, 2018-2020, řešení
Řešitel: Honec Petr
Spoluřešitelé: Bařina David
 Škoda auto - Vývoj aplikace VRUT, ŠKODA AUTO a.s., 2018-2019, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
2017AQUAS: Aggregated Quality Assurance for Systems, ECSEL JU - Horizon 2020, 8A17001, 737475, 2017-2020, řešení
Řešitel: Robinson Charles
Spoluřešitelé: Vojnar Tomáš
 Cross-CPP - Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources, EK EU - Horizon 2020, 780167, 2017-2020, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Digimat, CEA - Horizon 2020, 2017, ukončen
Řešitel: Sadovský Petr
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 EU-PUI - User Activity Analysis and Emotional Competence Assessment for Investigation of Problematic Usage of the Internet, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16207, 2017-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Intermodální registrace 3D dat ve zdravotnictví, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT/FEKT-J-17-4745, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Chromý Adam
Spoluřešitelé: Klíma Ondřej, Zemčík Pavel, Žalud Luděk
 MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for continuous development and runtime validation of complex systems., ECSEL JU - Horizon 2020, 737494, 2017-2020, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 NXP - konzultace - Computer Vision, NXP, 2017, ukončen
Řešitel: Juránek Roman
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020068, 2017-2020, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Drahanský Martin, Smrž Pavel, Zendulka Jaroslav
 Přenos znalostí v oblasti zpracování obrazových dat ve vestavěných zařízeních, MPO ČR - OP PIK - Partnerství znalostního transferu, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav
 Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR, MV ČR - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, VH20172018014, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav
 Tescan - Detekce referenčních značek v obraze FIB/SEM, TESCAN, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Juránek Roman
 Tescan - Ovládání mikroskopu pomocí RGBD kamery, TESCAN, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Najman Pavel
 Výzkum a vývoj diagnostické jednotky pro tvářecí stroje, MPO ČR - TRIO, FV20512, 2017-2019, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Hradiš Michal
 WearableRobots - Advanced Collaborative Aspects of Wearable Robotic Systems, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16116, 2017-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3984, 2017-2019, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Herout Adam, Chudý Peter, Smrž Pavel
 enetCollect - Large-Scale Information Extraction and Gamification for Crowdsourced Language Learning, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA 16105, 2017-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
2016Aplikace 3D modelování ve zdravotnictví, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, 2016, ukončen
Řešitel: Chromý Adam
Spoluřešitelé: Klíma Ondřej, Zemčík Pavel, Žalud Luděk
 IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, řešení
Řešitel: Hruška Tomáš
 Smluvní výzkum pro NXP 2016, NXP, 2016, ukončen
Řešitel: Navrátil Jan
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Smluvní výzkum pro společnost Camea, CAMEA, 2016, ukončen
Řešitel: Hajduk Petr
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Spolupráce s partnery FIT, FIT VUT, 2016, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
2015Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH), COST - COST, TD1403, 2015-2017, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 CEPTIS - Vestavěná výpočetní platforma pro dopravu, průmysl a dohled, MŠMT ČR - EUREKA CZ (2011-2017), LF15012, 2015-2017, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Smrž Pavel
 MixedEmotions - Social Semantic Emotion Analysis for Innovative Multilingual Big Data Analytics Markets, EK EU - Horizon 2020, 644632, 2015-2017, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Podpora mezinárodní mobility akademických pracovníků VUT v Brně, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, 2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Podpora mezinárodní spolupráce VUT v Brně, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, 2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Smluvní výzkum pro společnost CEDA, UNKNOWN, 2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Smluvní výzkum pro společnost Camea 2015 II, CAMEA, 2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Smluvní výzkum pro společnost Camea, CAMEA, 2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Smluvní výzkum pro společnost LAA, LAA, 2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Mlích Jozef, Široký Adam
2014Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14002, 621439, 2014-2017, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Smrž Pavel
 Embedded multi-core systems for mixed criticality applications in dynamic and changeable real-time environments, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14011, 621419, 2014-2017, ukončen
Řešitel: Václavek Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Incremental smoothing methods for positioning of an underwater vehicle, CODOL, 2014-2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Ila Viorela S.
 R5-COP - Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14003, 621447, 2014-2017, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Video and image processing and enconding technology, GOHDR, 2014, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Visual localization in natural environments (LOCATE), JCMM, 4SGA8694, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Čadík Martin
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Využití zobrazovacích technik a počítačového plánování v traumatologii, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA04011606, 2014-2017, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Polok Lukáš, Smrž Pavel
 Zpracování, rozpoznávání a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2506, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Bařina David, Behúň Kamil, Burget Lukáš, Černocký Jan, Dittrich Petr, Dubská Markéta, Dytrych Jaroslav, Hannemann Mirko, Herout Adam, Hradiš Michal, Hulík Rostislav, Chrápek David, Chudý Peter, Janda Miloš, Jurzykowski Michal, Kajan Rudolf, Klicnar Lukáš, Klíma Ondřej, Kobrtek Jozef, Kolář Martin, Koplík Karel, Kouřil Jan, Kučiš Michal, Kula Michal, Láník Aleš, Maliulin Valerii, Maršík Lukáš, Materna Zdeněk, Milet Tomáš, Mlích Jozef, Musil Martin, Musil Petr, Najman Pavel, Navrátil Jan, Ondel Lucas, Otrusina Lubomír, Páldy Alexander, Pavelková Alena, Pešán Jan, Plchot Oldřich, Polok Lukáš, Přibyl Bronislav, Rydlo Karol, Ryšánek Vojtěch, Řezníček Ivo, Skála František, Smrž Pavel, Svoboda Pavel, Szentandrási István, Škoda Petr, Šolony Marek, Veľas Martin, Veselý Karel, Vlk Jan, Zahrádka Jiří, Zachariáš Michal
2013Applying Pilots Models for Safer Aircraft, EU-7FP-Cooperation - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E13047, 605141, 2013-2016, ukončen
Řešitel: Herout Adam
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 HoliDes - Holistic Human Factors and System Design of Adaptive Cooperative Human-Machine Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H13004, 332933, 2013-2016, ukončen
Řešitel: Herout Adam
Spoluřešitelé: Křena Bohuslav, Smrčka Aleš, Smrž Pavel, Vojnar Tomáš, Zemčík Pavel
 Integrovaná simulační platforma, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA03010396, 2013-2015, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Java platform for hIgh PErformance and Real-time large scale data management (JUNIPER), EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 318763, 2013-2015, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Rychlý Marek, Škoda Petr
 SCAlable Preservation Environments, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 610965, 2013-2014, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Vypracování studie realizovatelnosti řešení vyhrazeného pruhu pro vozidla obsazená více než 1 osobou, TSK, R/0155/13/7100, 2013, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
2012Analýza a zpracování datových struktur na bázi VoIP protokolu IPv4 a IPv6, CAMEA, 04102012, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C - Visual Computing Competence Center), TAČR - Centra kompetence, TE01020415, 2012-2019, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Dubská Markéta, Herout Adam, Juránek Roman, Jurzykowski Michal, Kučiš Michal, Musil Martin, Musil Petr, Najman Pavel, Navrátil Jan, Nečas Ondřej, Pečiva Jan, Seeman Michal, Smrž Pavel, Španěl Michal
 ConstRaint and Application driven Framework for Tailoring Embedded Real-time Systems, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H12006, 295371 - CRAFTERS, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Smrž Pavel
 D-NOTAM, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA02030835, 2012-2014, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Herout Adam, Přibyl Bronislav, Přibyl Jaroslav, Smrž Pavel, Szentandrási István, Zachariáš Michal
 Excelentní mladí vědci na VUT v Brně, MŠMT ČR - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV, CZ.1.07/2.3.00/30.0039, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Badíková Iveta
Spoluřešitelé: Dobai Roland, Hruška Tomáš, Plascencia Alfredo C., Přikryl Zdeněk, Sekanina Lukáš, Zemčík Pavel
 Intelligent Management Platform for Advanced Real-Time media processes, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání, 7E13044, 316564, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Obrazy s vysokým dynamickým rozsahem, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR2065/2012/G1, 2012, ukončen
Řešitel: Široký Vít
Spoluřešitelé: Maršík Lukáš, Zemčík Pavel
 Ověření realizace spojité zátěžové mapy pomocí moderních klasifikačních a predikčních metod, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA02030915, 2012-2014, ukončen
Řešitel: Fučík Otto
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Portable and Predictable Performance on Heterogeneous Embedded Manycores, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7HZC13005, 295440, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Hruška Tomáš, Husár Adam, Smrž Pavel
 Pořizování a zpracování HDR obrazů - Acquisition and processing of HDR images, MŠMT ČR - COST CZ (2011-2017), LD12027, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Čadík Martin
 RODOS - Centrum pro rozvoj dopravních systémů, TAČR - Centra kompetence, TE01020155, 2012-2018, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Bařina David, Fülöp Tibor, Korček Pavol, Láník Aleš, Přibyl Jaroslav
 Snímací a výpočetní hardware pro podporu výuky klasifikace, rozpoznávání a evolučních algoritmů, FRVŠ MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, FR2306/2012/Ab, 2012, ukončen
Řešitel: Černocký Jan
Spoluřešitelé: Sekanina Lukáš, Zemčík Pavel
 Výzkum a vývoj možností monitorování a ovlivňování pohybu vozidel na silnicích nižších tříd v ČR, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA02030841, 2012-2014, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Fučík Otto, Petrlík Jiří, Smrž Pavel
2011Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš, Vondrák Ivo
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Češka Milan, Drahanský Martin, Fučík Otto, Hanáček Petr, Herout Adam, Kotásek Zdeněk, Meduna Alexander, Sekanina Lukáš, Smrž Pavel, Švéda Miroslav, Vojnar Tomáš, Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav
 Chytrý autopilot, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA01010678, 2011-2013, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Mezinárodní mobilita studentů VUT v Brně, RP MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, RP2011-25/19, 2011, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Podpora stipendijního fondu pro talentované studenty z oblasti bývalého Sovětského svazu, RP MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, RP2011-25/18, 2011, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Podpora talentovaných studentů na FIT VUT v Brně, RP MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), RP2011-25/9, 2011, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Křena Bohuslav, Růžička Richard, Zemčík Pavel
 Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-11-2, 2011-2013, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Angelov Michael, Bartík Vladimír, Bartoš Peter, Bendl Jaroslav, Beran Vítězslav, Bidlo Michal, Burget Lukáš, Burget Radek, Burgetová Ivana, Čermák Martin, Dolíhal Luděk, Fapšo Michal, Fučík Otto, Hannemann Mirko, Havel Jiří, Herout Adam, Hlosta Martin, Honzík Jan M., Horáček Petr, Husár Adam, Chudý Peter, Janda Miloš, Kombrink Stefan, Koutný Jiří, Kršek Přemysl, Křivka Zbyněk, Křoustek Jakub, Masařík Karel, Matějka Pavel, Mecera Martin, Meduna Alexander, Mikolov Tomáš, Milička Martin, Mrnuštík Michal, Očenášek Pavel, Otrusina Lubomír, Pešek Martin, Plchot Oldřich, Přibyl Bronislav, Rychlý Marek, Sekanina Lukáš, Schwarz Petr, Smrž Pavel, Szentandrási István, Šebek Michal, Španěl Michal, Veselý Karel, Vogel Ivan, Zachariášová Marcela, Zelený Jan, Zemek Petr, Zendulka Jaroslav
 Systém pro podporu vyhodnocování metody FISH (GENEX), TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA01010931, 2011-2014, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Smrž Pavel
 Vývoj softwaru v oblasti CAD systémů, 3D grafiky a vizualizace grafických scén, CADWORK, 16092011, 2011-2019, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Pečiva Jan, Starka Tomáš
2010Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control: Towards the Asset-aware and Self-Recovery Factory, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H10012, 2010-2013, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 M-Eco: Medical Ecosystem-Personalized Event-based Surveillance, EU-7FP-IST - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 247829, 2010-2012, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Otrusina Lubomír, Zemčík Pavel
 Medical Ecosystem - Personalized Event-based Surveillance, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E10054, 2010-2012, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015022, 2010-2015, ukončen
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Herout Adam, Kořenek Jan, Lampa Petr, Martínek Tomáš, Podermański Tomáš, Ryšavý Ondřej, Zemčík Pavel
 Multimediální obsah na mobilních zařízeních, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR2747/2010/G1, 2010, ukončen
Řešitel: Láník Aleš
Spoluřešitelé: Mlích Jozef, Zemčík Pavel
 Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro boj s terorismem, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015006, 2010-2015, ukončen
Řešitel: Zendulka Jaroslav
Spoluřešitelé: Drahanský Martin, Zemčík Pavel
 Podpora výuky detekčních klasifikátorů v počítačovém vidění, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR2786/2010/G1, 2010, ukončen
Řešitel: Hradiš Michal
Spoluřešitelé: Juránek Roman, Zemčík Pavel
 R3-COP: Robust & Safe Mobile Co-operative Autonomous Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 100233, 2010-2013, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav
 RECOMP - Reduced Certification Costs Using Trusted Multi-core Platforms, Artemis JU - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 100202 - RECOMP, 2010-2013, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Smrž Pavel
 Reduced Certification Costs Using Trusted Multi-core Platforms, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H10013, 100202, 2010-2013, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Smrž Pavel
 Robust & Safe Mobile Co-operative Autonomous Systems, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H10011, 2010-2013, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat, FIT VUT, FIT-S-10-2, 2010, 2010, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Bartík Vladimír, Bařina David, Beran Vítězslav, Bidlo Michal, Burget Lukáš, Burget Radek, Čermák Martin, Fučík Otto, Glembek Ondřej, Goldefus Filip, Havel Jiří, Herout Adam, Honzík Jan M., Hubeika Valiantsina, Husár Adam, Chmelař Petr, Chudý Peter, Jančík Zdeněk, Kajan Rudolf, Koutný Jiří, Kršek Přemysl, Křivka Zbyněk, Křoustek Jakub, Květoňová Šárka, Masařík Karel, Matějka Pavel, Meduna Alexander, Mikolov Tomáš, Navrátil Jan, Očenášek Pavel, Plchot Oldřich, Přikryl Zdeněk, Rudolfová Ivana, Rychlý Marek, Schmidt Marek, Schwarz Petr, Smrž Pavel, Šebek Michal, Šolony Marek, Španěl Michal, Šuška Boris, Vlček Adam, Zámečníková Eva, Zendulka Jaroslav, Žák Pavel, Žídek Petr
 SMECY - Smart Multicore Embedded SYstems, Artemis JU - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 100230 - SMECY, 2010-2013, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Hruška Tomáš, Smrž Pavel
 Smart Multicore Embedded SYstems, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H10014, 2010-2013, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Hruška Tomáš, Smrž Pavel
 TA2: Together Anywhere, Together Anytime, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 214793, 2010-2012, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Together Anywhere, Together Anytime, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E11024, 2010-2012, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Vývoj softwaru pro elektronické zařízení, Honeywell, HTSCZ000318, 2010-2018, ukončen
Řešitel: Kořenek Jan
Spoluřešitelé: Martínek Tomáš, Zemčík Pavel, Žádník Martin
 eSonia - eSonia - Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control: Towards the Asset-aware and Self-Recovery Factory, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 100223, 2010-2013, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
2009Informační technologie v biomedicínském inženýrství, GAČR - Doktorské granty, GD102/09/H083, 2009-2012, ukončen
Řešitel: Provazník Ivo
Spoluřešitelé: Drahanský Martin, Dušek Ladislav, Hanáček Petr, Holčík Jiří, Hřebíček Jiří, Kolářová Jana, Kozumplík Jiří, Zemčík Pavel
 Laboratoř zpracování obrazu a počítačové grafiky, FRVŠ MŠMT, FR2148/2009/Aa, 2009, ukončen
Řešitel: Herout Adam
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Drábek Vladimír, Zemčík Pavel
 TeamIT - Budování konkurenceschopných výzkumných týmů pro IT, MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, EE2.3.09.0067, 2009-2012, ukončen
Řešitel: Ryšavý Ondřej
Spoluřešitelé: Drahanský Martin, Herout Adam, Kořenek Jan, Matoušek Petr
2008Emerging, Collective Intelligence for personal, organisational and social use, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E08063, 2008-2011, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Laboratoř interakce člověka s počítačem, FRVŠ MŠMT, FR0274/2008/Aa, 2008, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Herout Adam, Zbořil František V.
2007Laboratoř aplikovaných výkonných počítačových systémů (LAVPS), FRVŠ MŠMT, FR2360/2007/Ab, 2007, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Dvořák Václav, Kršek Přemysl
 Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Burget Radek, Cvrček Daniel, Černocký Jan, Češka Milan, Drahanský Martin, Dvořák Václav, Fučík Otto, Hanáček Petr, Herout Adam, Hrubý Martin, Janoušek Vladimír, Jaroš Jiří, Kočí Radek, Kolář Dušan, Kořenek Jan, Kotásek Zdeněk, Kršek Přemysl, Křena Bohuslav, Kunovský Jiří, Martínek Tomáš, Masopust Tomáš, Matějka Pavel, Matoušek Petr, Meduna Alexander, Očenášek Pavel, Orság Filip, Růžička Richard, Ryšavý Ondřej, Sekanina Lukáš, Smrž Pavel, Strnadel Josef, Švéda Miroslav, Vojnar Tomáš, Zbořil František, Zbořil František V., Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav
2006AMIDA - Augmented Multi-party Interaction with Distance Access, EU-6FP-IST, IST-033812-AMIDA, 2006-2009, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan
 Advanced level study programme in Electronic Design and Integration Technologies, EACEA, 2006-2009, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Drábek Vladimír
 Algoritmy rozpoznávání obrazu, GAČR, GA201/06/1821, 2006-2008, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Biomarker - Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů, MŠMT ČR - Zdravý a kvalitní život, 2B06052, 2006-2011, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 CARETAKER - Content Analysis and REtrieval Technologies to Apply Knowledge Extraction to massive Recording, EU-6FP-IST, 027231, 2006-2008, ukončen
Řešitel: Černocký Jan
Spoluřešitelé: Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 Centrum počítačové grafiky, MŠMT ČR - Centra základního výzkumu, LC06008, 2006-2011, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Rozvojový program - Interacionalizace - Join Degree, RP MŠMT, 2006, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
2005Laboratoř pro obraz a zvuk, FRVŠ MŠMT, FR3521/2005/A, 2005, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Kršek Přemysl, Richter Miloslav
 Rozpoznání a sledování částí lidského těla, FRVŠ MŠMT, FR2192/2005/G1, 2005, ukončen
Řešitel: Potúček Igor
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Uživatelská rozhraní hierarchických struktur, FRVŠ MŠMT, FR200/2005/G1, 2005, ukončen
Řešitel: Kadlec Jaroslav
Spoluřešitelé: Chudý Robert, Zemčík Pavel
2004Augmented Multi-party Interaction, EU-6FP-IST, 506811-AMI, 2004-2006, ukončen
Řešitel: Heřmanský Hynek
Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan, Grézl František, Kadlec Jaroslav, Karafiát Martin, Matějka Pavel, Motlíček Petr, Pečiva Jan, Potúček Igor, Schwarz Petr, Sumec Stanislav, Španěl Michal, Zemčík Pavel
 ECTS/DS - National Coordinator-Team, EC EUA ECTS, 2004-2007, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM6383917201, 2004-2010, ukončen
Řešitel: Novotný Jiří
Spoluřešitelé: Čejka Rudolf, Fučík Otto, Kořenek Jan, Kršek Přemysl, Martínek Tomáš, Matoušek Petr, Pečenka Tomáš, Smrčka Aleš, Vojnar Tomáš, Zemčík Pavel
 Rapid prototyping tools for development of HW-accelerated embedded image- and video-processing applications, GA AVČR, 1ET400750408, 2004-2008, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
20033C Research - Convergent technology research for digital media processing and communicatins, Rendering on demand, VUT v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, 3C Research, 2003-2010, ukončen
Spoluřešitelé: Fučík Otto, Zemčík Pavel
 Kolaborativní virtuální prostředí, CESNET, 049/2003, 2003-2004, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Kašpárek Tomáš, Kršek Přemysl
2002Algoritmy počítačové grafiky s podporou FPGA, GAČR, GA102/02/0507, 2002-2003, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 IMPIT - Mezinárodní mobilita studentů, MŠMT ČR, MMI 20059, 2002, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Abu Kteish Ibrahim, Drahanský Martin, Kašpárek Tomáš, Křena Bohuslav, Pečiva Jan
 Multi Modal Meeting Manager, EU-HLT, IST-2001-34485, 2002-2005, ukončen
Řešitel: Heřmanský Hynek
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Zemčík Pavel
1999Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Češka Milan, Zendulka Jaroslav, Zezulka František

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123
Přepnout na https