Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

Produkty

2018GPU detektor objektů ve videu, software, 2018
Autoři: Kula Michal, Zemčík Pavel
2017Aplikace na CEPTIS 2 platformě, software, 2017
Autoři: Musil Martin, Musil Petr, Zemčík Pavel
 HW detektor objektů ve videu, software, 2017
Autoři: Juránek Roman, Musil Martin, Musil Petr, Zemčík Pavel
 Neseparabilní schémata pro diskrétní vlnkovou transformaci v pixel shaderech, software, 2017
Autoři: Matýšek Michal, Bařina David, Zemčík Pavel
 Software pro predikci výskytu vozidel v určeném úseku a intervalu, software, 2017
Autoři: Koplík Karel, Zemčík Pavel
2016Knihovna pro multi-fragmentovou 2D-3D rekonstrukci s GPU akcelerací, software, 2016
Autoři: Klíma Ondřej, Klepárník Petr, Zemčík Pavel
 Neseparabilní schémata pro diskrétní vlnkovou transformaci v OpenCL, software, 2016
Autoři: Kula Michal, Bařina David, Zemčík Pavel
2015Detektor objektů ve VHDL - IP jádro, funkční vzorek, 2015
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Zemčík Pavel, Juránek Roman
 Funkční vzorek Zařízení pro detekci v obraze pomocí WaldBoost v FPGA, funkční vzorek, 2015
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Zemčík Pavel
 Implementace diskrétní vlnkové transformace v OpenCL, software, 2015
Autoři: Kula Michal, Bařina David, Zemčík Pavel
 Jádra pro výpočet diskrétní vlnkové transformace na FPGA, software, 2015
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Bařina David, Zemčík Pavel
 Jednoprůchodová tranformace pro JPEG 2000, software, 2015
Autoři: Bařina David, Zemčík Pavel
 Kalibrace dataprojektoru a senzoru Leap Motion, software, 2015
Autoři: Najman Pavel, Zahrádka Jiří, Zemčík Pavel
 LBP Detector for Matlab, software, 2015
Autoři: Zemčík Pavel, Juránek Roman
 Nástroj pro synchronizaci videa, software, 2015
Autoři: Klicnar Lukáš, Beran Vítězslav, Polok Lukáš, Bařina David, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 Přesné tříosé polohování pro ověřování přesnosti optických systémů, funkční vzorek, 2015
Autoři: Španěl Michal, Zemčík Pavel, Kršek Přemysl
 Rekonstrukce SPZ rozmazaných pohybem, software, 2015
Autoři: Hradiš Michal, Svoboda Pavel, Zemčík Pavel
 SSIM Renderer s GPU Akcelerací, software, 2015
Autoři: Klepárník Petr, Klíma Ondřej, Zemčík Pavel
 Systém pro zpracování obrazu a videa, funkční vzorek, 2015
Autoři: Beran Vítězslav, Fröml Vojtěch, Kapinus Michal, Klicnar Lukáš, Materna Zdeněk, Volf Tomáš, Mráček Štěpán, Hradiš Michal, Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav
2014Detektor ostrosti, software, 2014
Autoři: Seeman Michal, Bařina David, Polok Lukáš, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 Distribuované Tagování a Zpracování Obrazu, software, 2014
Autoři: Hradiš Michal, Svoboda Pavel, Kolář Martin, Zemčík Pavel, Smrž Pavel
 Embedded detektor popředí v obraze, funkční vzorek, 2014
Autoři: Musil Martin, Musil Petr, Koplík Karel, Zemčík Pavel
 Framework pro vlnkovou reprezentaci zkreslení optické soustavy, software, 2014
Autoři: Bařina David, Zahrádka Jiří, Zemčík Pavel
 Funkční vzorek HDR kamery - firmware, software, 2014
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Seeman Michal, Zemčík Pavel
 Funkční vzorek systému IDENTIFIKÁTOR, funkční vzorek, 2014
Autoři: Bia Tomáš, Honec Petr, Longin Jiří, Manda Pavel, Pleva Miroslav, Slejška Luděk, Stárek Tomáš, Studničný Jan, Volný Martin, Zemčík Pavel
 Funkční vzorek zlepšené kamery pro snímání HDR videa, funkční vzorek, 2014
Autoři: Musil Martin, Musil Petr, Seeman Michal, Zemčík Pavel
 LAA Mapy, software, 2014
Autoři: Mlích Jozef, Široký Adam, Zemčík Pavel
 LBP Detector Toolbox, software, 2014
Autoři: Juránek Roman, Zemčík Pavel
 libmodexp, software, 2014
Autoři: Bařina David, Zemčík Pavel
 Odhad pózy kamery z korespondencí čar v Plückerových souřadnicích, software, 2014
Autoři: Přibyl Bronislav, Zemčík Pavel, Čadík Martin
 Program pro vykreslování mapy vzdušného prostoru, software, 2014
Autoři: Mlích Jozef, Zemčík Pavel
 Prohlížeč AIXM, software, 2014
Autoři: Mlích Jozef, Přibyl Bronislav, Zachariáš Michal, Zemčík Pavel
 Software pro klasifikaci hmotnosti vozidel, software, 2014
Autoři: Koplík Karel, Zemčík Pavel
 Softwarové knihovny statistického vyhodnocení a vizualizace dat z genetických analýz, software, 2014
Autoři: Dubská Markéta, Zemčík Pavel
2013Akcelerovaný DPX dekodér, software, 2013
Autoři: Ila Viorela S., Polok Lukáš, Seeman Michal, Smrž Pavel, Svoboda Aleš, Šolony Marek, Zemčík Pavel
 Aplikace pro rekonstrukci HDR Videa tone mapping, software, 2013
Autoři: Seeman Michal, Zemčík Pavel, Jurzykowski Michal
 Aplikace pro skládání obrazů projektorů, software, 2013
Autoři: Zahrádka Jiří, Zemčík Pavel
 Funkční vzorek jevištního servopohonu, funkční vzorek, 2013
Autoři: Ševcovic Jiří, Zemčík Pavel, Korček Pavol, Fučík Otto
 libhmm: framework pro klasifikaci dat, software, 2013
Autoři: Mlích Jozef, Zemčík Pavel, Zouhar David
 Modul pro rychlý výpočet matice podobnosti na GPU, software, 2013
Autoři: Ila Viorela S., Polok Lukáš, Smrž Pavel, Svoboda Pavel, Šolony Marek, Zemčík Pavel
 Multiplatformní benchmark FFT implementací, software, 2013
Autoři: Maršík Lukáš, Navrátil Jan, Zemčík Pavel
 Open graphics post-processing, software, 2013
Autoři: Kučiš Michal, Zemčík Pavel
 Poloprovozní ověření zpracování obrazových dat, poloprovoz, 2013
Autoři: Bia Tomáš, Koplík Karel, Řehák Jiří, Zemčík Pavel
 Postprocesor fotek ze SNAPPER, software, 2013
Autoři: Ila Viorela S., Polok Lukáš, Seeman Michal, Smrž Pavel, Šolony Marek, Zemčík Pavel
 Prototyp barevné kamery pro snímání HDR videa, funkční vzorek, 2013
Autoři: Jurzykowski Michal, Maršík Lukáš, Seeman Michal, Zemčík Pavel
 Random Forest pocitajici Relevanci v C++, software, 2013
Autoři: Kolář Martin, Zemčík Pavel
 Random Forest Toolbox, software, 2013
Autoři: Juránek Roman, Zemčík Pavel
 Video Image HDR Merging and Color Tonemapping Application, software, 2013
Autoři: Seeman Michal, Zemčík Pavel
 Zynq Profiler, software, 2013
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Zemčík Pavel
2012Aplikace pro vzájemnou kalibraci projektorů, software, 2012
Autoři: Zahrádka Jiří, Zemčík Pavel
 Detekce v obraze pomocí AdaBoost ve VHDL, software, 2012
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Zemčík Pavel, Juránek Roman
 Funkční vzorek jednoduché HDR kamery, funkční vzorek, 2012
Autoři: Maršík Lukáš, Seeman Michal, Zemčík Pavel
 ITS, software, 2012
Autoři: Hradiš Michal, Kolář Martin, Král Jiří, Láník Aleš, Nohejl Petr, Procházka Václav, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 Mobilní aplikace pro studenty FIT, software, 2012
Autoři: Mlích Jozef, Láník Aleš, Zemčík Pavel
 Multiplatformní knihovna pro diskrétní vlnkovou transformaci verze 2, software, 2012
Autoři: Bařina David, Zemčík Pavel
 Nástroj pro vyhodnocení detekce klíčových bodů v HDR obrazech, software, 2012
Autoři: Přibyl Bronislav, Zemčík Pavel
 R3-COP znalostní báze, software, 2012
Autoři: Chmelař Petr, Dalgaard Lars, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 Simulátor vlastností kamery, software, 2012
Autoři: Kučiš Michal, Zemčík Pavel
 Soubor algoritmů zpracování obrazu jako výsledek SMECY, software, 2012
Autoři: Bařina David, Juránek Roman, Dubská Markéta, Nečas Ondřej, Zemčík Pavel
 Testovací program pro skládání a tonemapping setu snímků z videa, software, 2012
Autoři: Maršík Lukáš, Seeman Michal, Zemčík Pavel
2010Anotační nástroj pro anotování grafových vztahů v obraze, software, 2010
Autoři: Koriťák Jan, Láník Aleš, Zuzaňák Jiří, Přibyl Bronislav, Zemčík Pavel
 GStreamer Adaboost zásuvný modul, software, 2010
Autoři: Mlích Jozef, Juránek Roman, Zemčík Pavel, Jošth Radovan, Hradiš Michal, Herout Adam, Havel Jiří
 Hierarchie částí, software, 2010
Autoři: Nečas Ondřej, Herout Adam, Zemčík Pavel, Bařina David
 Jednoduchá kalibrace scény z jediného snímku, software, 2010
Autoři: Přibyl Bronislav, Zemčík Pavel
 Multiplatformní framework pro detekci objektů, software, 2010
Autoři: Juránek Roman, Zemčík Pavel, Hradiš Michal, Herout Adam
 Multiplatformní knihovna pro diskrétní vlnkovou transformaci, software, 2010
Autoři: Bařina David, Zemčík Pavel
 Multiplatformní software pro detekci čar, software, 2010
Autoři: Dubská Markéta, Herout Adam, Zemčík Pavel
 Obecný framework pro tvorbu klasifikátorů, software, 2010
Autoři: Bařina David, Hradiš Michal, Řezníček Ivo, Zemčík Pavel
 Online human action recognition framework, software, 2010
Autoři: Řezníček Ivo, Hradiš Michal, Zemčík Pavel
 Optická sestava pro zobrazování hologramů, funkční vzorek, 2010
Autoři: Kovář Libor, Seeman Michal, Zemčík Pavel
 Shared Image Preprocessing, software, 2010
Autoři: Žák Pavel, Hradiš Michal, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 Software pro řízení servosystémů pro divadelní prostředí, software, 2010
Autoři: Ševcovic Jiří, Zemčík Pavel
 Systém pro vykreslování mračna bodů, software, 2010
Autoři: Herout Adam, Maršík Lukáš, Zemčík Pavel
2009Automatický tvořič SVM klasifikátorů v prostředí SGE, software, 2009
Autoři: Řezníček Ivo, Zemčík Pavel
 Detektor isomorfismů grafů a podgrafů, software, 2009
Autoři: Zuzaňák Jiří, Zemčík Pavel
 Framework pro detekci objektů, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav, Havel Jiří, Herout Adam, Hradiš Michal, Jošth Radovan, Juránek Roman, Polok Lukáš, Zemčík Pavel
 Framework pro klasifikaci trajektorií, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav, Chmelař Petr, Mlích Jozef, Zemčík Pavel
 Generátor algebraických výrazů pro klasifikaci, software, 2009
Autoři: Juránek Roman, Zemčík Pavel
 Generátor pro rychlé prototypování překladačů, software, 2009
Autoři: Zuzaňák Jiří, Zemčík Pavel
 Holografický displej, funkční vzorek, 2009
Autoři: Zemčík Pavel, Hanák Ivo, Kovář Libor, Havel Jiří, Seeman Michal
 Lokalizace kamery za pomocí RANSACu, software, 2009
Autoři: Potúček Igor, Beran Vítězslav, Zemčík Pavel
 OmniView systém, software, 2009
Autoři: Potúček Igor, Sumec Stanislav, Polok Lukáš, Zemčík Pavel
 Systém pro automatický střih videa, software, 2009
Autoři: Sumec Stanislav, Zemčík Pavel, Kubíček Radek, Žák Pavel, Hradiš Michal, Navrátil Jan, Kajan Rudolf
 Zpracování videa a příznaků, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav, Chmelař Petr, Řezníček Ivo, Herout Adam, Zemčík Pavel, Hradiš Michal, Juránek Roman, Bařina David
2008Rychlý bilaterální filtr, software, 2008
Autoři: Seeman Michal, Zemčík Pavel
2007Separabilní převzorkování, software, 2007
Autoři: Přibyl Bronislav, Seeman Michal, Zemčík Pavel
 Software pro vyhodnocení obrazových klasifikátorů, software, 2007
Autoři: Beran Vítězslav, Herout Adam, Hradiš Michal, Chmelař Petr, Juránek Roman, Šilhavá Jana, Zemčík Pavel
2004Mobilní meeting room, prototyp, 2004
Autoři: Černocký Jan, Chalupníček Kamil, Kadlec Jaroslav, Potúček Igor, Sumec Stanislav, Zemčík Pavel

Vaše IPv4 adresa: 54.81.69.220
Přepnout na https