Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

ZEMČÍK Pavel a HANÁK Ivo. Numerical Method for Accelerated Point Light Source Optical Field Calculation. In: GraVisMa 2009 Workshop Proceedigs. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 131-134. ISBN 978-80-86943-90-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Numerical Method for Accelerated Point Light Source Optical Field Calculation
Název (cs):Numerická metoda pro akcelerovaný výpočet optického pole bodového zdroje
Strany:131-134
Sborník:GraVisMa 2009 Workshop Proceedigs
Konference:GraVisMa Computer Graphics, Computer Vision and Mathematics 2009
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2009
ISBN:978-80-86943-90-9
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
optické pole, hologram, akcelerace výpočtů, bodový zdroj světla
Anotace
Tento příspěvek popisuje metodu výpočtu optického pole generovaného scénou osvětlenou monochromatickým zdrojem světla. Výpočet optického pole je klíčovou částí výpočtu syntetických hologramů. Současné metody výpočtu hologramu jsou extrémně výpočetně náročné a mnoho z nich počítá scénu jako "point cloud". Toto je příspěvek ke zrychlení jejich výpočtů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Ivo Han{\'{a}}k},
  title = {Numerical Method for Accelerated Point Light
	Source Optical Field Calculation},
  pages = {131--134},
  booktitle = {GraVisMa 2009 Workshop Proceedigs},
  year = 2009,
  location = {Plze{\v{n}}, CZ},
  publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
  ISBN = {978-80-86943-90-9},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10034}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.237.75.18
Přepnout na https