Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

SEEMAN Michal a ZEMČÍK Pavel. Histogram Smoothing for Bilateral Filter. In: GraVisMa 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 145-148. ISBN 978-80-86943-90-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Histogram Smoothing for Bilateral Filter
Název (cs):Filtrování histogramu pro bilaterální filtr
Strany:145-148
Sborník:GraVisMa 2009
Konference:GraVisMa Computer Graphics, Computer Vision and Mathematics 2009
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2012
ISBN:978-80-86943-90-9
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
bilaterální filtr, histogram, filtrování signálu, převzorkování
Anotace
Filtrování histogramu je důležitou součástí rychlého výpočtu bilaterálního filtru. Tento příspěvek popisuje rychlou aproximaci ideálního filtrování histogramu s konstantní časovou složitostí O(1) na jeden prvek histogramu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Seeman and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Histogram Smoothing for Bilateral Filter},
   pages = {145--148},
   booktitle = {GraVisMa 2009},
   year = 2012,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-86943-90-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10038}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https