Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

KUČIŠ Michal a ZEMČÍK Pavel. Simulation of Camera Features. In: Proceedings of the 16th Central European Seminar on Computer Graphics. Smolenice: Technische Universität Wien, 2012, s. 117-123. ISBN 978-3-9502533-4-4. Dostupné z: http://www.cescg.org/CESCG-2012/proceedings/CESCG-2012.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Simulation of Camera Features
Název (cs):Simulace vlastností kamery
Strany:117-123
Sborník:Proceedings of the 16th Central European Seminar on Computer Graphics
Konference:Central European Seminar on Computer Graphics 2012
Místo vydání:Smolenice, SK
Rok:2012
URL:http://www.cescg.org/CESCG-2012/proceedings/CESCG-2012.pdf
ISBN:978-3-9502533-4-4
Vydavatel:Technische Universität Wien
Klíčová slova
simulátor nedokonalostí kamery, efekt hloubky ostrosti, geometrické zkreslení, pohybové rozostření, vinetace, odlesky, efekty obrazového senzoru
Anotace
Algoritmy počítačového vidění typicky spracovávají snímky reálného světa. Snímky sou nasnímány fotografickým přístrojem a videokamerou, a proto obsahují projevy optických vad, které nastávají při procesu snímaní. Tenhle článek popisuje simulaci projevů optických vad a vlastností fotoaparátu nebo kamery, kde vstupem pro simulaci jsou snímky 3D generovaného světa, které neobsahújí projevy optických vad. Výstup simulace představují snímky, u kterých se projevují optické vlastnosti, a které obsahují optické vady typické pro konkrétní fotografický přístroj nebo pro videokameru. Popisovaný postup simuluje geometrické rozostření, chromatickou aberaci, efekt hloubky ostrosti, pohybové rozostření, vinetaci, světelné odlesky, automatiky clony a chyby způsobené obrazovým senzorem. Hlavní využití popisovaného postupu je v simulaci video vstupu v algoritmech počítačového vidění, například při navigaci robota. Článek, okrem popisu simulačního procesu, prezentuje obrázky, které demonstrují jednotlivé optické vady a vlastnosti. Tyhle obrázky byly získany nami implementovaným simulátorem.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Ku{\v{c}}i{\v{s}} and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Simulation of Camera Features},
   pages = {117--123},
   booktitle = {Proceedings of the 16th Central European Seminar on Computer
	Graphics},
   year = 2012,
   location = {Smolenice, SK},
   publisher = {Technical University Wien},
   ISBN = {978-3-9502533-4-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10161}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https