Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

MLÍCH Jozef, ZEMČÍK Pavel a LÁNÍK Aleš. Vývoj aplikací v Qt pro mobilní zařízení. In: Sborník příspěvků z 41. konference EurOpen.CZ. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2012, s. 93-104. ISBN 978-80-86583-24-2.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Vývoj aplikací v Qt pro mobilní zařízení
Název (en):Development of applications in Qt for Mobile Devices
Strany:93-104
Sborník:Sborník příspěvků z 41. konference EurOpen.CZ
Konference:41. konference EurOpen.CZ
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2012
ISBN:978-80-86583-24-2
Vydavatel:Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ
Klíčová slova
qt, qml, meego, maemo, harmattan, android, symbian
Anotace
Tento článek shrnuje terminologii týkající se vývoje v Qt na platformách
MeeGo, Maemo a Symbian. Dále jsou zde diskutovány specifické vlastnosti
vývoje v Qt pro Maemo Fremantle a vývoje v Qt pro Symbian.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jozef Ml{\'{i}}ch and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and
	Ale{\v{s}} L{\'{a}}n{\'{i}}k},
   title = {V{\'{y}}voj aplikac{\'{i}} v Qt pro mobiln{\'{i}}
	za{\v{r}}{\'{i}}zen{\'{i}}},
   pages = {93--104},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} z 41.
	konference EurOpen.CZ},
   year = 2012,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {Czech Open Systems User's Group},
   ISBN = {978-80-86583-24-2},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10174}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https