Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

CHMELAŘ Petr, MLÍCH Jozef, PEŠEK Martin, VOLF Tomáš, ZEMČÍK Pavel a ZENDULKA Jaroslav. Brno University of Technology at TRECVid 2012: Interactive Surveillance Event Detection Pilot. In: 2012 TREC Video Retrieval Evaluation Notebook Papers and Slides. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2012, s. 1-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Brno University of Technology at TRECVid 2012: Interactive Surveillance Event Detection Pilot
Název (cs):Vysoké učení technické v Brně na TRECVid 2012: Interaktivní detekce událostí dohledu
Strany:1-9
Sborník:2012 TREC Video Retrieval Evaluation Notebook Papers and Slides
Konference:2012 TRECVID Workshop
Místo vydání:Gaithersburg, US
Rok:2012
Vydavatel:National Institute of Standards and Technology
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconBUTnotebook.07.pdf1,19 MB2012-11-14 23:00:37
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
TRECVid, SED, event detection
Anotace
The experiments we describe here involve the interactive surveillance event detection pilot (SED) of the 2012 TRECVid evaluation. Our approach is called Surveillance Network Augmented by Retrieval Event Detection (SUNAR-ED), an open source single-camera computer vision and information-retrieval based surveillance event detection system, which is based on wide area (video) surveillance system (SUNAR). It contains state of the art and experimental methods of object tracking (OpenCV), feature extraction (MPEG-7), search (similarity, spatio-temporal) and learning (Bayes, GMM, HMM, SVM).

We have deployed active learning functionality based on moving objects' trajectory statistics and shape classification using  VTApi (Video Terror Application  programming interface and methodology), a data base interface used for processing and  efficient management,  indexing, retrieval and analysis of image and video data and related metadata, which was created to unify and accelerate the intelligent vision applications development.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Chmela{\v{r}} and Jozef Ml{\'{i}}ch and
	Martin Pe{\v{s}}ek and Tom{\'{a}}{\v{s}} Volf and
	Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Jaroslav Zendulka},
   title = {Brno University of Technology at TRECVid 2012:
	Interactive Surveillance Event Detection Pilot},
   pages = {1--9},
   booktitle = {2012 TREC Video Retrieval Evaluation Notebook Papers and
	Slides},
   year = 2012,
   location = {Gaithersburg, US},
   publisher = {National Institute of Standards and Technology},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10192}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https