Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

MILET Tomáš, NAVRÁTIL Jan, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Improved Computation of Attenuated Light with Application in Scenes with Multiple Light Sources. In: Proceedings of SCCG 2013. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 155-160. ISBN 978-80-223-3377-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Improved Computation of Attenuated Light with Application in Scenes with Multiple Light Sources
Název (cs):Vylepšené počítání tlumeného světla ve scéně s velkým množstvím světelných zdrojů
Strany:155-160
Sborník:Proceedings of SCCG 2013
Konference:Spring Conference on Computer Graphics 2013
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2013
ISBN:978-80-223-3377-1
Vydavatel:Univerzita Komenského v Bratislavě
Klíčová slova
Real-time rendering, many light sources, Phong lighting model, ambient term
Anotace
Článek se zabývá výzkumem metod pro redukci chyby v osvětlování scén s velkým počtem světelných zdrojů, která mají omezený dosah. Metody 'Tiled shading' a 'Clustered deferred and forward shading' předpokládají omezený dosah světel a tak mohou být reprezentována obalovými koulemi. Osvětlení bodu je zpočtenou pouze tehdy, leží-li uvnitř koule. Ve článku zkoukáme tento překlad z různých úhlů pohledu. Ukážeme, že rozdíly se mohou snižit, použije-li se ambientní osvětlení. Navrhujeme metodu pro eliminaci nespojitostí na hranicích obalových koulí. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Milet and Jan Navr{\'{a}}til and
	Adam Herout and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Improved Computation of Attenuated Light with
	Application in Scenes with Multiple Light Sources},
   pages = {155--160},
   booktitle = {Proceedings of SCCG 2013},
   year = 2013,
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Comenius University in Bratislava},
   ISBN = {978-80-223-3377-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10278}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https