Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

KLICNAR Lukáš, BERAN Vítězslav a ZEMČÍK Pavel. Dissimilarity Detection of Two Video Sequences. In: Proceedings of SCCG 2013. Smolenice: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 28-31. ISBN 978-80-223-3377-1. ISSN 1335-5694.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Dissimilarity Detection of Two Video Sequences
Název (cs):Detekce rozdílů mezi dvěma videosekvencemi
Strany:28-31
Sborník:Proceedings of SCCG 2013
Konference:Spring Conference on Computer Graphics 2013
Řada knih:Conference Materials and Posters
Místo vydání:Smolenice, SK
Rok:2013
ISBN:978-80-223-3377-1
Časopis:Proceeding of Spring Conference on Computer Graphics, roč. 2013, č. 5, Bratislava, SK
ISSN:1335-5694
Vydavatel:Univerzita Komenského v Bratislavě
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconsccg-vmatch.pdf633 KB2013-05-07 16:56:45
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Porovnávání videí, histogram, segmentace pohybu, matice podobnosti, časová analýza, detekce klíčových snímků, segmentace videa
Anotace
Tento článek popisuje postup pro detekci rozdílů mezi dvěma vizuálně-podobnými videosekvencemi. Nejprve je představena úloha detekce krátkodobých a dlouhodobých změn mezi dvěma videosekvencemi, dále je popsán algoritmus pro porovnání dvou videosekvencí (referenční a testované), společně s jednotlivými situacemi, které tato metoda musí být schopna detekovat: přepsání, odstranění či vložení některých částí. Dílčí metody pro zpracování obrazů byly zvoleny podle jejich robustnosti vůči zkreslením, které se prakticky mohou v této úloze vyskytnout. Tyto metody jsou nejprve stručně představeny, dále následuje navržený postup pro porovnávání videosekvencí, který je vyhodnocen na ručně vytvořené datové sadě. Práce je zaměřena zejména jako srovnání dvou přístupů pro extrakci klíčových snímků. Robustnější a výpočetně mnohem náročnější z nich je založen na sledování lokálních příznaků - snažíme se jej nahradit mnohem méně časově náročným přístupem s využitím globálních deskriptorů, a to při zachování podobné úspěšnosti detekce rozdílů mezi videosekvencemi.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Klicnar and
	V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Dissimilarity Detection of Two Video Sequences},
  pages = {28--31},
  booktitle = {Proceedings of SCCG 2013},
  series = {Conference Materials and Posters},
  journal = {Proceeding of Spring Conference on Computer Graphics},
  volume = 2013,
 number = 5,
  year = 2013,
  location = {Smolenice, SK},
  publisher = {Comenius University in Bratislava},
  ISBN = {978-80-223-3377-1},
  ISSN = {1335-5694},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10349}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https