Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

CHMELAŘ Petr, MLÍCH Jozef, PEŠEK Martin, VOLF Tomáš, ZEMČÍK Pavel a ZENDULKA Jaroslav. Brno University of Technology at TRECVid 2013: Interactive Surveillance Event Detection. In: 2013 TREC Video Retrieval Evaluation Notebook Papers and Slides. Gaithersburg, 2013, s. 1-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Brno University of Technology at TRECVid 2013: Interactive Surveillance Event Detection
Strany:1-9
Sborník:2013 TREC Video Retrieval Evaluation Notebook Papers and Slides
Konference:2013 TRECVID Workshop
Místo vydání:Gaithersburg, US
Rok:2013
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconBrno_paper.pdf1,11 MB2013-11-20 20:23:03
^ Vybrat vše
S vybranými:
Anotace
V článku prezentujeme naše experimenty v interaktivním pilotu detekce událostí v dohledovém videu (Surveillance Event Detection, SED) v rámci TRECVid evaluací 2013. Náš přístup využívá funkčnost systému SUNAR-ED (Surveillance Network Augmented by Retrieval - Event Detection), který je založen na vyhledávání informací ve (video) monitorovacích systémech a je vyvíjen na Fakultě informačních technologií, VUT v Brně. Obsahuje standardní i experimentální techniky vyhodnocovány NIST od roku 2009 (AVSS Multi-Camera Tracking Challenge). Letos jsme použily aktivní učení - bayesovské, SVM (Support Vector Machines) a HMM (Hidden Markov Models), založené na trajektorii pohybu objektů a jejich statistikách, jakými jsou například tvar a rozložení barvy objektů. Vývoj byl podpořen pomocí VTApi pro jeho urychlení a zvýšení kvality výsledného projektu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Chmela{\v{r}} and Jozef Ml{\'{i}}ch and
	Martin Pe{\v{s}}ek and Tom{\'{a}}{\v{s}} Volf and
	Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Jaroslav Zendulka},
   title = {Brno University of Technology at TRECVid 2013:
	Interactive Surveillance Event Detection},
   pages = {1--9},
   booktitle = {2013 TREC Video Retrieval Evaluation Notebook Papers and
	Slides},
   year = 2013,
   location = {Gaithersburg, US},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10485}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https