Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

MACHALÍK Stanislav, ZEMČÍK Pavel a JURÁNEK Roman. Využití obrazové analýzy v tribotechnické diagnostice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. ISBN 978-80-7395-583-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Využití obrazové analýzy v tribotechnické diagnostice
Název (en):Image Analysis for Tribodiagnostic
Strany:112
Místo vydání:Pardubice, CZ
Rok:2013
ISBN:978-80-7395-583-0
Vydavatel:Univerzita Pardubice
Klíčová slova
Analýza částic opotřebení, Ferrografie
Anotace
Obrazová analýza obecně umožňuje získávat kvantitativní informace o různých statistikách a morfologických charakteristikách digitálního obrazu a v něm rozpoznávaných objektů. V oblasti analýzi maziv zabývající se hodnocením čáastic opotřebení lze jejím prostřednictvím určit např. typ a míru opotřebení třecích ploch; to je jedním z cílů tribotechnické diagnostiky.
Tato kniha popisuje možnosti analýzy otěrových částic, které jsou získávány z oleje odebraného z mazacího systému a bližší popis zvolené metodiky. Vyhodnocením výsledků analýzy lze orčit vhodné výměnné intervaly olejů, specifikovat převládající mechanizmy opotřebení, identifikovat katastrofické částice a predikovat vznik havarijního opotřebení. Cílem této knihy je rovněž popsat možnosti využití obrazové analýzy v kombinaci s metodou analytické ferrografie a blíže představit nově vyvinutý automatocký klasifikátor - nástroj pro automatickou klasifikaci částic, který se ze vzorových obrazů částic učí klasifikovat obrazy částic pořízených metodou analytické ferografie.
Dosažené výsledky ukazují, že využití automatické klasifikace částic v provozu může přinést prakticky využitelné výsledky, které mnohdy nelze získat jinými metodami.
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Stanislav Machal{\'{i}}k and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Roman Jur{\'{a}}nek},
   title = {Vyu{\v{z}}it{\'{i}} obrazov{\'{e}} anal{\'{y}}zy v
	tribotechnick{\'{e}} diagnostice},
   pages = 112,
   year = 2013,
   location = {Pardubice, CZ},
   publisher = {University of Pardubice},
   ISBN = {978-80-7395-583-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10487}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4
Přepnout na https