Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

ŘEZNÍČEK Ivo a ZEMČÍK Pavel. Human action recognition for real-time applications. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods. Angers, 2014, s. 646-653. ISBN 978-989-758-018-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Human action recognition for real-time applications
Název (cs):Rozpoznání konání člověka pro real-time aplikace
Strany:646-653
Sborník:Proceedings of the 3rd International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods
Konference:International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods
Místo vydání:Angers, FR
Rok:2014
ISBN:978-989-758-018-5
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconICPRAM.pdf248 KB2014-03-27 16:04:53
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Space-time interest points, action recognition, real-time processing, SVM
Anotace
Rozpoznání akcí ve videu je důležitou částí aplikací. Zatímco kvalita postupů pro rozpoznání akcí byla studována, malá pozornost byla věnována zjištění jak dlouhé video sekvence jsou nutné pro rozpoznání jistých akcí ve videu. Tento článek prezentuje metodu pro zjištění délky videa, která je nutná k rozpoznání akcí, přičemž rozpoznání akcí je založeno na space-time příznacích. Metoda je experimentálně ověřena na náročném datasetu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ivo {\v{R}}ezn{\'{i}}{\v{c}}ek and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Human action recognition for real-time
	applications},
   pages = {646--653},
   booktitle = {Proceedings of the 3rd International Conference on Pattern
	Recognition Applications and Methods},
   year = 2014,
   location = {Angers, FR},
   ISBN = {978-989-758-018-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10501}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https