Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

ZEMČÍK Pavel. Research Projects and Industry in Europe. In: Proceedings of New Horizons in Industry Business and Education. Chania: Technological Educational Institute of Crete, Heracleion, Greece, 2013, s. 257-261. ISBN 978-960-99889-6-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Research Projects and Industry in Europe
Název (cs):Výzkumné projekty a průmysl v Evropě
Strany:257-261
Sborník:Proceedings of New Horizons in Industry Business and Education
Konference:8th International Conference "New Horizons in Industry, Business and Education"
Místo vydání:Chania, GR
Rok:2013
ISBN:978-960-99889-6-4
Vydavatel:Technological Educational Institute of Crete, Heracleion, Greece
Klíčová slova
Výzkumné projekty, vzdělávací projekty, výzkumné programy.
Anotace
Budoucí vývoj v Evropě velmi závisí na stavu ekonomiky. Průmysl a inovační procesy, klíčové aspekty ekonomického vývoje, jsou závislé na tom, jak se provádí výzkum inovace a též vzdělávání a zejména na tom, jak výzkum a inovace reagují na požadavky průmyslu a též na tom, jak průmysl dokáže ovlivnit výzkum a vzdělávání. Příspěvek je zaměřen na Evropské podmínky ve výzkumu a akademických projektech ve spolupráci s průmyslem a snaží se zmapovat důležité rysy takové spolupráce. Speciální význam mají, kromě výzkumu, také programy vzdělávání a výměny se zahraničím, jako jsou společné výzkumné projekty a investice strukturálních fondů EU do výzkumné infrastruktury.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Research Projects and Industry in Europe},
   pages = {257--261},
   booktitle = {Proceedings of New Horizons in Industry Business and
	Education},
   year = 2013,
   location = {Chania, GR},
   publisher = {Technological Educational Institute of Crete. Heracleion,
	Gree},
   ISBN = {978-960-99889-6-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10525}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.15.215
Přepnout na https