Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

MILET Tomáš, KOBRTEK Jozef, ZEMČÍK Pavel a PEČIVA Jan. Fast and Robust Tessellation-Based Silhouette Shadows. In: WSCG 2014 - Poster papers proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. 33-38. ISBN 978-80-86943-72-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Fast and Robust Tessellation-Based Silhouette Shadows
Název (cs):Rychlý a robustní siluetní algoritmus pro počítaní stínů s využitím teselace
Strany:33-38
Sborník:WSCG 2014 - Poster papers proceedings
Konference:22nd International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2014
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2014
ISBN:978-80-86943-72-5
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icon2014-TessellationSilhouette.pdf2,46 MB2014-03-28 12:21:36
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
shadows, shadow volumes, silhouette, tessellation shaders, geometry shader
Anotace
Tenhle článek představuje nový, jednoduchý a robustní přístup v počítaní přesných stínů. Tato metoda používá teselační shadery pro výpočet siluet na libovolné scéně. Podařilo se nám dosáhnout robustnosti díky použití dříve publikovanému algoritmu deterministického výpočtu siluet vylepšeném o testování referenční hrany. Naše nová metoda byla porovnána s ostatními metodama a otestována na několika různých platformách a scénách, přičemž podávala vyšší výkon než současné nejlepší metody. V závěru jsou zhrnuty výsledky práce a je nastíněn další postup.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Milet and Jozef Kobrtek and
	Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Jan Pe{\v{c}}iva},
   title = {Fast and Robust Tessellation-Based Silhouette
	Shadows},
   pages = {33--38},
   booktitle = {WSCG 2014 - Poster papers proceedings},
   year = 2014,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-86943-72-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10587}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https