Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

MATOUŠEK Petr, MUSIL Martin, MUSIL Petr a ZEMČÍK Pavel. Sumarizace požadavků na třídy VoIP protokolů a jejich zpracování včetně možnosti implementace v FPGA - průběžná technická zpráva. Brno, 2013.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Sumarizace požadavků na třídy VoIP protokolů a jejich zpracování včetně možnosti implementace v FPGA - průběžná technická zpráva
Název (en):Sumarization of requirements for VoIP protokocols and their processing inclusing possible implementation in FPGA - intermediate summary report
Strany:15
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2013
Klíčová slova
VoIP, analýza protokolu, akcelerace v FPGA
Anotace
Zpráva je zaměřena na požadavky a možnosti zpracování VoIP protokolů jak v rámci IPV4, tak i IPV6 v prostředí softwarovém, ale i v hardware, konkrétně v FPGA. Jedná se o průběžnou zprávu pro zadavatele.

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https