Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

POLOK Lukáš, KLICNAR Lukáš, ZEMČÍK Pavel, BERAN Vítězslav a SMRŽ Pavel. Quality Assurance in Large Collections of Video Sequences. In: Proceedings of 2015 IEEE International Conference on Image Processing. Québec: IEEE Computer Society Press, 2015, s. 1-8. ISBN 978-1-4799-8338-4. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7351471/?arnumber=7351471
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Quality Assurance in Large Collections of Video Sequences
Název (cs):Knntrola kvality v rozsáhlých kolekcích videosekvencí
Strany:1-8
Sborník:Proceedings of 2015 IEEE International Conference on Image Processing
Konference:International Conference on Image Processing (ICIP) 2015
Místo vydání:Québec, CA
Rok:2015
URL:http://ieeexplore.ieee.org/document/7351471/?arnumber=7351471
ISBN:978-1-4799-8338-4
DOI:10.1109/ICIP.2015.7351471
Vydavatel:IEEE Computer Society Press
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icon388-RLND-151.pdf1,13 MB2015-10-16 17:05:18
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
big data, accelerated processing, 
Anotace
V moderní filmové produkci se data generují v extrémně velkých objemech, desítky TB stopáže za každý den natáčení. Proces katalogování a revize je v dnešní praxi do velké míry manuální a únavný. V tomto článku se zaměřujeme na synchronizaci videosekvencí, jež by umožnilo automatické porovnání kvality.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Polok and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Klicnar and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and
	V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran and Pavel Smr{\v{z}}},
  title = {Quality Assurance in Large Collections of Video
	Sequences},
  pages = {1--8},
  booktitle = {Proceedings of 2015 IEEE International Conference on Image
	Processing},
  year = 2015,
  location = {Qu{\'{e}}bec, CA},
  publisher = {IEEE Computer Society Press},
  ISBN = {978-1-4799-8338-4},
  doi = {10.1109/ICIP.2015.7351471},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10894}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https