Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

KLÍMA Ondřej, KLEPÁRNÍK Petr, ŠPANĚL Michal a ZEMČÍK Pavel. Intensity-based femoral atlas 2D/3D registration using Levenberg-Marquardt optimisation. In: Biomedical Applications in Molecular, Structural, and Functional Imaging. San Diego: SPIE - the international society for optics and photonics, 2016, s. 1-6. ISBN 978-1-5106-0023-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Intensity-based femoral atlas 2D/3D registration using Levenberg-Marquardt optimisation
Název (cs):Intenzitní elastická 2D/3D registrace tvarového modelu stehenní kosti s využitím Levenberg-Marquardtovy optimalizační metody
Strany:1-6
Sborník:Biomedical Applications in Molecular, Structural, and Functional Imaging
Konference:SPIE Medical Imaging 2016
Místo vydání:San Diego, US
Rok:2016
ISBN:978-1-5106-0023-2
DOI:10.1117/12.2216529
Vydavatel:SPIE - the international society for optics and photonics
Klíčová slova
femoral bone, 2D/3D registration, statistical shape model, least squares
Anotace
Rekonstrukce trojrozměrné anatomie pacienta je základním krokem při počítačovém předoperačním plánovaní založeném na obyčejných rentgenových snímcích. V tomto příspěvku představujeme rychlou a spolehlivou metodu rekonstrukce založenou na registraci statistického tvarového a intenzitního modelu do dvou kalibrovaných rentgenových snímků. Registraci formulujeme jako nelineární problém nejmenších čtverců, který je řešen pomocí Levenberg-Marquardtovy optimalizační metody. Představená metoda rekonstrukce byla vyhodnocena na sadě 96 párů umělých rentgenových snímků. Přesnost rekonstrukce byla vyhodnocena pomocí symetrické Hausdorffovy vzdálenosti mezi zrekonstruovanými a původními kostmi a v průměru dosáhla hodnoty 1,28+-1,68 milimetru.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ond{\v{r}}ej Kl{\'{i}}ma and Petr
	Klep{\'{a}}rn{\'{i}}k and Michal
	{\v{S}}pan{\v{e}}l and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Intensity-based femoral atlas 2D/3D registration
	using Levenberg-Marquardt optimisation},
  pages = {1--6},
  booktitle = {Biomedical Applications in Molecular, Structural, and
	Functional Imaging},
  year = 2016,
  location = {San Diego, US},
  publisher = {SPIE - the international society for optics and photonics},
  ISBN = {978-1-5106-0023-2},
  doi = {10.1117/12.2216529},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10994}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https