Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

BERAN Vítězslav, KAPINUS Michal, KLICNAR Lukáš, MATERNA Zdeněk, HRADIŠ Michal, FRÖML Vojtěch, VOLF Tomáš, MRÁČEK Štěpán, ZENDULKA Jaroslav a ZEMČÍK Pavel. VideoTerror demonstrator. Event-based Video Analytic Tool (EVIDANT). Technical Report FIT - VG20102015006 - 2015 - 02, Brno, 2015.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:VideoTerror demonstrator. Event-based Video Analytic Tool (EVIDANT)
Strany:38
Místo vydání:Technical Report FIT - VG20102015006 - 2015 - 02, Brno, CZ
Rok:2015
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icon02_vtdemo-evidant.pdf7 MB2015-11-25 09:31:28
^ Vybrat vše
S vybranými:
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran and Michal Kapinus and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Klicnar and Zden{\v{e}}k Materna
	and Michal Hradi{\v{s}} and Vojt{\v{e}}ch
	Fr{\"{o}}ml and Tom{\'{a}}{\v{s}} Volf and
	{\v{S}}t{\v{e}}p{\'{a}}n Mr{\'{a}}{\v{c}}ek and
	Jaroslav Zendulka and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {VideoTerror demonstrator. Event-based Video
	Analytic Tool (EVIDANT)},
   pages = 38,
   year = 2015,
   location = {Technical Report FIT - VG20102015006 - 2015 - 02, Brno, CZ},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11035}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https