Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

BAŘINA David, KLÍMA Ondřej a ZEMČÍK Pavel. Single-Loop Software Architecture for JPEG 2000. 2016 Data Compression Conference (DCC). Washington: IEEE Computer Society, 2016. ISBN 978-1-5090-1853-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Single-Loop Software Architecture for JPEG 2000
Název (cs):Jednoprůchodová softwarová architektura pro JPEG 2000
Strany:582-582
Kniha:2016 Data Compression Conference (DCC)
Konference:Data Compression Conference
Místo vydání:Washington, US
Rok:2016
ISBN:978-1-5090-1853-6
DOI:10.1109/DCC.2016.19
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconpostprint.pdfpostprint104 KB2016-01-14 18:52:51
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
diskrétní vlnkové transformace, zpracování obrazu, schéma lifting, komprese, JPEG 2000
Anotace
Tento abstrakt představuje softwarovou architekturu navrženou pro kodéry JPEG 2000. Navrhovaná metoda používá techniku zpracování dat po pruzích, přičemž provádí jednoprůchodovou víceúrovňovou vlnkovou transformaci. Celý kompresní řetězec je řízen příchozími daty. Fragmenty výsledného bitového toku mohou být produkovány okamžitě po načtení odpovídajících dat a navíc paralelně. Metoda je přátelská k cache CPU a může pěkně využít instrukce SIMD.
Abstrakt
JPEG 2000 is an image coding system based on the discrete wavelet transform. Unfortunately, there exist several major issues with the effective implementation of the codec. For high resolution data decomposed by a separable transform, immensely many CPU cache misses occur. Following the procedure as defined in the standard, the coefficients of a single resolution appears all at once. Consequently, the entropy coder (EBCOT) needs to once again return to the data already touched. We present a software architecture designed for JPEG 2000 coders. The proposed method employs a strip-based data processing technique while it performs a single-pass multi-scale wavelet transform. The overall compression chain is driven by incoming data while the fragments of the resulting bitstream can be produced immediately after loading the corresponding data and additionally in parallel. The method is friendly to the CPU cache and can nicely exploit the SIMD extensions.

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https