Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

BAŘINA David, KLÍMA Ondřej a ZEMČÍK Pavel. Single-Loop Architecture for JPEG 2000. In: Image and Signal Processing. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 346-355. ISBN 978-3-319-33618-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Single-Loop Architecture for JPEG 2000
Název (cs):Jednoprůchodová architektura pro JPEG 2000
Strany:346-355
Sborník:Image and Signal Processing
Konference:International Conference on Image and Signal Processing
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 9680
Místo vydání:Cham, CH
Rok:2016
ISBN:978-3-319-33618-3
DOI:10.1007/978-3-319-33618-3_35
Vydavatel:Springer International Publishing
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconpostprint.pdfpostprint248 KB2016-05-12 12:21:59
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Diskrétní vlnková transformace, schéma lifting, JPEG 2000
Anotace
Tento příspěvek představuje softwarovou architekturu navrženou pro kodéry JPEG 2000. Navrhovaná metoda používá techniku zpracování dat po pruzích, přičemž provádí jednoprůchodovou víceúrovňovou vlnkovou transformaci. Celý kompresní řetězec je řízen příchozími daty. Fragmenty výsledného bitového toku mohou být produkovány okamžitě po načtení odpovídajících dat a navíc paralelně. Metoda je přátelská k cache CPU a může pěkně využít instrukce SIMD.
Abstrakt
We present a novel and very efficient software architecture designed for JPEG 2000 coders. The proposed method employs a strip-based data processing technique while performing a single-pass multi-scale wavelet transform. The overall compression chain is driven by incoming data while the fragments of the resulting bitstream can be produced immediately after loading the corresponding data and additionally in parallel. The method is friendly to the CPU cache and can nicely exploit the SIMD capabilities of the modern CPUs. Implanted into reference OpenJPEG implementation, our method has significantly better performance in terms of the execution time.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {David Ba{\v{r}}ina and Ond{\v{r}}ej Kl{\'{i}}ma
	and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Single-Loop Architecture for JPEG 2000},
  pages = {346--355},
  booktitle = {Image and Signal Processing},
  series = {Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 9680},
  year = 2016,
  location = {Cham, CH},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-33618-3},
  doi = {10.1007/978-3-319-33618-3_35},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11102}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https