Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

PŘIBYL Bronislav, ZEMČÍK Pavel a ČADÍK Martin. Absolute Pose Estimation from Line Correspondences using Direct Linear Transformation. Computer Vision and Image Understanding. 2017, roč. 161, č. 1, s. 130-144. ISSN 1077-3142. Dostupné z: https://authors.elsevier.com/a/1VZpp3qy-3EzCm
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Absolute Pose Estimation from Line Correspondences using Direct Linear Transformation
Název (cs):Odhad absolutní pózy kamery z korespondencí čar pomocí přímé lineární transformace
Strany:130-144
Místo vydání:NL
Rok:2017
URL:https://authors.elsevier.com/a/1VZpp3qy-3EzCm
Časopis:Computer Vision and Image Understanding, roč. 161, č. 1, NL
ISSN:1077-3142
DOI:10.1016/j.cviu.2017.05.002
Klíčová slova
Odhad pózy kamery, Perspektivní problém n čar, Korespondence čar, Přímá lineární transformace
Anotace
Tato práce se zabývá odhadem pózy kamery z korespondencí 3D a 2D čar, čili s tzv. perspektivním problémem n čar (angl. Perspective-n-Line problem, PnL). Zaměřujeme se na případy s velkým počtem čar, které mohou být efektivně řešeny metodami využívajícími lineární formulaci PnL. Navrhujeme novou metodu "DLT-Combined-Lines", která je založena na algoritmu přímé lineární transformace (angl. Direct Linear Transformation, DLT). Metoda DLT-Combined-Lines vznikla výhodnou kombinací dvou již existujících metod pro odhad pózy kamery založených na DLT. Nová metoda reprezentuje 2D struktury pomocí čar a 3D struktury pomocí čar i bodů. Tato redundantní 3D informace vede ke snížení minimálního počtu potřebných korespondencí čar na 5. Základem metody je tzv. kombinovaná projekční matice, jež je odhadována algoritmem DLT. Matice obsahuje vícero odhadů rotace a translace kamery, jež je možné získat po vynucení omezení kladených na matici. Násobnosti odhadů je s výhodou využito ke zpřesnění výsledného odhadu metody. V odhadech orientace kamery v případech s velkým počtem čar (10 a více) je nově navržená metoda srovnatelná s nejlepšími existujícími metodami. V odhacech pozice kamery dosahuje nová metoda vyšší přesnosti a nejnižší chyby reprojekce čar v případech, kdy jsou obrazová data silně zašuměna. Metoda se umisťuje mezi nejlepšími třemi metodami v tesetech na reálných datech. Nová metoda je velmi rychlá - při běhu na stolním počítači odhadne pózy 1000 čar za 12 ms.

Implementace navrženého algoritmu v Matlabu a dodatky jsou k dispozici ke stažení zde.

[img]
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Bronislav P{\v{r}}ibyl and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Martin {\v{C}}ad{\'{i}}k},
   title = {Absolute Pose Estimation from Line Correspondences
	using Direct Linear Transformation},
   pages = {130--144},
   journal = {Computer Vision and Image Understanding},
   volume = 161,
 number = 1,
   year = 2017,
   ISSN = {1077-3142},
   doi = {10.1016/j.cviu.2017.05.002},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11192}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https