Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

KLÍMA Ondřej, CHROMÝ Adam, ZEMČÍK Pavel, KLEPÁRNÍK Petr a ŠPANĚL Michal. A Study on Performance of Levenberg-Marquardt and CMA-ES Optimization Methods for Atlas-based 2D/3D Reconstruction. In: 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 Brno, Czech Republic, 5-7 October 2016. Brno / Lednice: Elsevier Science, 2016, s. 121-126. ISSN 2405-8963.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Study on Performance of Levenberg-Marquardt and CMA-ES Optimization Methods for Atlas-based 2D/3D Reconstruction
Název (cs):Srovnání výkonnosti Levenberg-Marquardtovy a CMA-ES optimalizační metody pro účely 2D/3D rekonstrukce založené na anatomických modelech
Strany:121-126
Sborník:14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 Brno, Czech Republic, 5-7 October 2016
Konference:14th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems
Místo vydání:Brno / Lednice, CZ
Rok:2016
Časopis:IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), č. 25, NL
ISSN:2405-8963
DOI:10.1016/j.ifacol.2016.12.021
Vydavatel:Elsevier Science
Klíčová slova
2D/3D Reconstruction, Levenberg-Marquardt, CMA-ES, Appearance Model
Anotace
Studie se zabývá srovnáním výkonnosti naší dříve publikované metody pro elastickou 2D/3D registraci založené na Levenberg-Marquardtově optimalizaci s metody využívajícími CMA a CMSA evoluční strategie. Cílem srovnávaných registračních metod je rekonstrukce 3D modelů kostí pacientů z malých sad obyčejných 2D RTG snímků, které je dosaženo zarovnáním deformovatelného anatomického modelu kosti na RTG snímky. Srovnání je zaměřeno na přesnost a rychlost zkoumaných metod. Výsledky byly dosaženy za využití velkého testovacího souboru obsahujícího virtuální RTG snímky. Studie ukazuje, že naše rekonstrukční metoda je několikrát rychlejší ve srovnání s přístupy založenými na evolučních strategiích, zatímco přesnost zůstává zachována. Pro urychlení rekonstrukčního procesu byly některé části experimentální aplikace akcelerovány pomocí grafického hardware. Mediánová chyba naší metody byla 1.12mm a mediánový čas rekonstrukce byl 7.2s. Mediánové časy dosažené CMA-ES a CMSA-ES metodami činily 48.5s a 138.5s.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ond{\v{r}}ej Kl{\'{i}}ma and Adam Chrom{\'{y}} and
	Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Petr
	Klep{\'{a}}rn{\'{i}}k and Michal
	{\v{S}}pan{\v{e}}l},
  title = {A Study on Performance of Levenberg-Marquardt and
	CMA-ES Optimization Methods for Atlas-based 2D/3D
	Reconstruction},
  pages = {121--126},
  booktitle = {14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded
	Systems PDES 2016 Brno, Czech Republic, 5-7 October 2016},
  journal = {IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER)},
 number = 25,
  year = 2016,
  location = {Brno / Lednice, CZ},
  publisher = {Elsevier Science},
  ISSN = {2405-8963},
  doi = {10.1016/j.ifacol.2016.12.021},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11214}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https