Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

KLÍMA Ondřej, BAŘINA David, KLEPÁRNÍK Petr, ZEMČÍK Pavel, CHROMÝ Adam a ŠPANĚL Michal. Lossy Compression of 3-D Statistical Shape and Intensity Models of Femoral Bones Using JPEG 2000. In: 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 Brno, Czech Republic, 5-7 October 2016. Brno / Lednice: Elsevier Science, 2016, s. 115-120. ISSN 2405-8963.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Lossy Compression of 3-D Statistical Shape and Intensity Models of Femoral Bones Using JPEG 2000
Název (cs):Ztrátová komprese 3-D statistických modelů tvaru a hustoty stehenních kostí pomocí JPEG 2000
Strany:115-120
Sborník:14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 Brno, Czech Republic, 5-7 October 2016
Konference:14th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems
Místo vydání:Brno / Lednice, CZ
Rok:2016
Časopis:IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), č. 25, NL
ISSN:2405-8963
DOI:10.1016/j.ifacol.2016.12.020
Vydavatel:Elsevier Science
Klíčová slova
medical data processing, statistical shape and intensity model, lossy compression, JPEG 2000, 2D-3D reconstruction
Anotace
Aktuální rozvoj klinických počítačových aplikací založených na morfometrických metodách vede k narůstajícímu počtu produkovaných statistických modelů tvaru. Tato publikace zkoumá nové metody ztrátové komprese trojrozměrných tvarových a intenzitních modelů pomocí standardu JPEG 2000. Zkoumán je i vliv ztrátové komprese na přesnost 2D-3D rekonstrukce, která je jedním z běžných využití statistických modelů tvaru. Výsledky odhalují, že publikovaná metoda je vysoce efektivní v případě komprese intenzitní informace, kde je možné dosáhnout tisícinásobných kompresních poměrů bez vlivu na přesnost 2D-3D rekonstrukce. Při zpracování tvarové informace lze dosáhnout několikanásobné komprese bez výrazného zhoršení přesnosti rekonstrukce.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ond{\v{r}}ej Kl{\'{i}}ma and David Ba{\v{r}}ina
	and Petr Klep{\'{a}}rn{\'{i}}k and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Adam Chrom{\'{y}} and
	Michal {\v{S}}pan{\v{e}}l},
  title = {Lossy Compression of 3-D Statistical Shape and
	Intensity Models of Femoral Bones Using JPEG 2000},
  pages = {115--120},
  booktitle = {14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded
	Systems PDES 2016 Brno, Czech Republic, 5-7 October 2016},
  journal = {IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER)},
 number = 25,
  year = 2016,
  location = {Brno / Lednice, CZ},
  publisher = {Elsevier Science},
  ISSN = {2405-8963},
  doi = {10.1016/j.ifacol.2016.12.020},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11252}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https