Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

BAŘINA David, KULA Michal a ZEMČÍK Pavel. Parallel Wavelet Schemes for Images. Journal of Real-Time Image Processing. 2016, roč. 9999, č. 9999, s. 1-17. ISSN 1861-8200.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Parallel Wavelet Schemes for Images
Název (cs):Paralelní schémata pro výpočet dvourozměrné diskrétní vlnkové transformace
Strany:1-17
Místo vydání:DE
Rok:2016
Časopis:Journal of Real-Time Image Processing, roč. 9999, č. 9999, DE
ISSN:1861-8200
DOI:10.1007/s11554-016-0646-3
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconpostprint.pdfpostprint446 KB2016-10-12 16:30:54
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
diskrétní vlnková transformace, zpracování obrazu, paralelní architektury
Anotace
Tento článek představuje několik nových schémat pro výpočet diskrétní vlnkové transformace nad obrazy. Schémata redukují počet kroků, a v důsledku toho redukují počet synchronizací na paralelních architekturách.

Finální publikace je k dispozici u vydavatele Springer na http://dx.doi.org/10.1007/s11554-016-0646-3.

Abstrakt
In this paper, we introduce several new schemes for calculation of discrete wavelet transforms of images. These schemes reduce the number of steps and, as a consequence, allow to reduce the number of synchronizations on parallel architectures. As an additional useful property, the proposed schemes can reduce also the number of arithmetic operations. The schemes are primarily demonstrated on CDF 5/3 and CDF 9/7 wavelets employed in JPEG 2000 image compression standard. However, the presented method is general, and it can be applied on any wavelet transform. As a result, our scheme requires only two memory barriers for 2-D CDF 5/3 transform compared to four barriers in the original separable form or three barriers in the non-separable scheme recently published. Our reasoning is supported by exhaustive experiments on high-end graphics cards.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {David Ba{\v{r}}ina and Michal Kula and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Parallel Wavelet Schemes for Images},
   pages = {1--17},
   journal = {Journal of Real-Time Image Processing},
   volume = 9999,
 number = 9999,
   year = 2016,
   ISSN = {1861-8200},
   doi = {10.1007/s11554-016-0646-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11283}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https