Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

MLÍCH Jozef, ŠIROKÝ Adam a ZEMČÍK Pavel. Souhrnná zpráva k projektu společnosti LAA. Brno, 2015.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Souhrnná zpráva k projektu společnosti LAA
Název (en):Summary report for LAA company project
Strany:3
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2015
Klíčová slova
trajektorie letu, letecké soutěže, počítačové vyhodnocení trajektorie letu
Anotace

Zpráva je zaměřena na souhrn poznatků a popisu software vytvořeného pro zpracování trajektorií letu a hodnocení výsledků leteckých soutěží pořádaných LAA (Letecká amatérská asociace).

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https