Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

KLEPÁRNÍK Petr, ZEMČÍK Pavel a JAROŠ Jiří. Efficient Lossy Compression of Ultrasound Data. In: 2017 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT). Bilbao: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 232-237. ISBN 978-1-5386-4662-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8388647&isnumber=8388305
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Efficient Lossy Compression of Ultrasound Data
Název (cs):Efektivní ztrátová komprese ultrazvukových dat
Strany:232-237
Sborník:2017 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT)
Konference:17th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT)
Místo vydání:Bilbao, ES
Rok:2017
URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8388647&isnumber=8388305
ISBN:978-1-5386-4662-5
DOI:10.1109/ISSPIT.2017.8388647
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
signal compression, ultrasound simulation, high intensity focused ultrasound, k-Wave toolbox
Anotace
Velké numerické simulace ultrazvuku o vysoké intenzitě (HIFU) generují obrovské množství dat. Článek popisuje novou metodu pro ztrátovou kompresi časově variabilních simulačních HIFU dat, obsahuje experimentální vyhodnocení metody a její srovnání ze state-of-the-art.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Petr Klep{\'{a}}rn{\'{i}}k and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Jaro{\v{s}}},
  title = {Efficient Lossy Compression of Ultrasound Data},
  pages = {232--237},
  booktitle = {2017 IEEE International Symposium on Signal Processing and
	Information Technology (ISSPIT)},
  year = 2017,
  location = {Bilbao, ES},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-5386-4662-5},
  doi = {10.1109/ISSPIT.2017.8388647},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11543}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https