Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

KAARNA Arto, KÄLVIÄINEN Heikki, PARKKINEN Jussi a ZEMČÍK Pavel. Compression of Multispectral Remote Sensing Images Using Clustering and Spectral Reduction. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Piscataway, NJ: IEEE Computer Society, 2000, roč. 38, č. 2, s. 1073-1082. ISSN 0196-2892.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Compression of Multispectral Remote Sensing Images Using Clustering and Spectral Reduction
Název (cs):Komprese multispektrálních vzdáleně pořízených obrazů pomocí "clusterování"
Strany:1073-1082
Místo vydání:US
Rok:2000
Časopis:IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, roč. 38, č. 2, Piscataway, NJ, CZ
ISSN:0196-2892
Klíčová slova
multispektrální obrazy, komprese obrazu
Anotace
Publikace je zaměřena na kompresi multispektrálních obrazů, které byly pořízeny pomocí zařízení pro vzdálené snímání obrazu a "clusterování" barev v obraze
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Arto Kaarna and Heikki K{\"{a}}lvi{\"{a}}inen and
	Jussi Parkkinen and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Compression of Multispectral Remote Sensing Images
	Using Clustering and Spectral Reduction},
   pages = {1073--1082},
   journal = {IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing},
   volume = 38,
 number = 2,
   year = 2000,
   ISSN = {0196-2892},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6630}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.237.75.18
Přepnout na https