Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

DOC. Ing. Voráček Jan, FRYDRYCH Michael, KÄLVIÄINEN Heikki, TOIVANEN Pekka a ZEMČÍK Pavel. Multispectral Image Colour Encoding. In: Proceedings of SteP 2000 Finnish Artificial Intelligence Symposium. Helsinki: neznámá, 2000, s. 143-150. ISBN 951-22-5129-9. ISSN 0782-0089.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Multispectral Image Colour Encoding
Název (cs):Kódování multispektrálního obrazu
Strany:143-150
Sborník:Proceedings of SteP 2000 Finnish Artificial Intelligence Symposium
Konference:SteP 2000 Finnish artificial Intelligence Symposium, Espoo, Finland
Místo vydání:Helsinki, FI
Rok:2000
ISBN:951-22-5129-9
Časopis:Finnish Artificial Intelligence Conference, roč. 2000, č. 1, Linnanmaa, Oulu, FI
ISSN:0782-0089
Vydavatel: neznámá
Klíčová slova
multiespektrální obraz´, kódování obrazu
Anotace
Publikace se zabývá problematikou kódování multispektrálního obrazu - obrazu s několika sty sektrálními záznamy
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Vor{\'{a}}{\v{c}}ek Ing. Doc. and Michael
	Frydrych and Heikki K{\"{a}}lvi{\"{a}}inen and
	Pekka Toivanen and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Multispectral Image Colour Encoding},
  pages = {143--150},
  booktitle = {Proceedings of SteP 2000 Finnish Artificial Intelligence
	Symposium},
  journal = {Finnish Artificial Intelligence Conference},
  volume = 2000,
 number = 1,
  year = 2000,
  location = {Helsinki, FI},
  ISBN = {951-22-5129-9},
  ISSN = {0782-0089},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6632}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https