Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

RICHTER Miroslav, LISZTWAN Marek, GREBENÍČEK František a ZEMČÍK Pavel. One CCD Camera Measurement of Vehicle Velocity. In: Summaries Volume Process Control 01. Štrbské Pleso: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2001, s. 95-96. ISBN 80-227-1542-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:One CCD Camera Measurement of Vehicle Velocity
Název (cs):Měření rychlosti vozidel jedinou CCD kamerou
Strany:95-96
Sborník:Summaries Volume Process Control 01
Konference:PROCESS CONTROL 01
Místo vydání:Štrbské Pleso, SK
Rok:2001
ISBN:80-227-1542-5
Vydavatel:Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Klíčová slova
CCD kamera, rychlost vozidel, zpracování obrazu
Anotace
Článek se zabývá problematikou měření rychlosti vozidel pomocí zpracování videosekvence. Uvádí příklad postupu měření s rozborem chyb a vlastností použité CCD kamery.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Miroslav Richter and Marek Lisztwan and
	Franti{\v{s}}ek Greben{\'{i}}{\v{c}}ek and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {One CCD Camera Measurement of Vehicle Velocity},
   pages = {95--96},
   booktitle = {Summaries Volume Process Control 01},
   year = 2001,
   location = {{\v{S}}trbsk{\'{e}} Pleso, SK},
   publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Informatics,
	University of Technology Ko{\v{s}}ice},
   ISBN = {80-227-1542-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6779}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https