Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

ZEMČÍK Pavel, FUČÍK Otto, RICHTER Miroslav a VALENTA Pavel. Imaging Algorithm Speedup Using Co-Design. In: Summaries Volume Process Control 01. Štrbské Pleso: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2001, s. 96-97. ISBN 80-227-1542-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Imaging Algorithm Speedup Using Co-Design
Název (cs):Urychlení algoritmů rastrového obrazu pomocí co-designu
Strany:96-97
Sborník:Summaries Volume Process Control 01
Konference:PROCESS CONTROL 01
Místo vydání:Štrbské Pleso, SK
Rok:2001
ISBN:80-227-1542-5
Vydavatel:Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Klíčová slova
co-design, zpracování obrazu, FPGA
Anotace
Příspěvek ukazuje možnosti urychlení algoritmů zpracování obrazu pomocí vhodné kombinace DSP a FPGA a také demonstrují metody distribude výpočetních úloh mezi DSP a FPGA.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Otto
	Fu{\v{c}}{\'{i}}k and Miroslav Richter and Pavel
	Valenta},
   title = {Imaging Algorithm Speedup Using Co-Design},
   pages = {96--97},
   booktitle = {Summaries Volume Process Control 01},
   year = 2001,
   location = {{\v{S}}trbsk{\'{e}} Pleso, SK},
   publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Informatics,
	University of Technology Ko{\v{s}}ice},
   ISBN = {80-227-1542-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6782}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https