Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

FUČÍK Otto a ZEMČÍK Pavel. Obrazové aplikace akcelerované v hardware. In: AUTOS 2002 Automatizace systémů. Praha: České vysoké učení technické, 2002, s. 165-171. ISBN 1213-8134.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Hardware Accelerated Imaging Algorithms
Název (en):Hardware Accelerated Imaging Algorithms
Strany:165-171
Sborník:AUTOS 2002 Automatizace systémů
Konference:AUTOS 2002
Řada knih:sborník přednášek
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2002
ISBN:1213-8134
Vydavatel:České vysoké učení technické
URL:/~zemcik/publics/autos2002.pdf [PDF]
URL:/~zemcik/publics/autos2002.zip [ZIP]
Klíčová slova
DSP, FGPA, rastrové algoritmy, zobrazování objemových dat
Anotace
Tato publikace ukazuje nové přístupy k hardwarové akceelraci obrazových algoritmů užívající kombinaci FPGA a DSP. Nové přístupy mohou být užívány například v rastrových algoritmech, zobrazování objemových dat apod.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Otto Fu{\v{c}}{\'{i}}k and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Hardware Accelerated Imaging Algorithms},
  pages = {165--171},
  booktitle = {AUTOS 2002 Automatizace syst{\'{e}}m{\r{u}}},
  series = {sborn{\'{i}}k p{\v{r}}edn{\'{a}}{\v{s}}ek},
  year = 2002,
  location = {Praha, CZ},
  publisher = {Czech Technical University},
  ISBN = {1213-8134},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7041}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https