Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel, BERAN Vítězslav a KADLEC Jaroslav. Image and Video Processing Software Framework for Fast Application Development. In: Joint AMI/PASCAL/IM2/M4 workshop. Martigny: Insititut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive, 2004, s. 1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Image and Video Processing Software Framework for Fast Application Development
Název (cs):Softwarové prostředí pro rychlou tvorbu aplikací zpracování obrazu a videa
Strany:1
Sborník:Joint AMI/PASCAL/IM2/M4 workshop
Konference:Joint AMI/PASCAL/IM2/M4 workshop
Místo vydání:Martigny, CH
Rok:2004
Vydavatel:Insititut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive
Klíčová slova
Image Processing, Rapid Application Development, Video
Anotace
Zde představovaný výzkum je zaměřen na vytvoření a údržbu jednotného softwarového prostředí pro vývoj aplikací obrazových dat a videa. Mnohé algoritmické konstrukce a datové typy se v této třídě aplikací opakují, podobně jako primitiva pro komunikaci s uživatelem a řídící procedury. Prezentované prostředí pojmenované Views by se mělo stát depozitářem těchto opakovaných programových konstrukcí a umožnit jejich sdílení mezi programátory pracujícími na aplikacích zpracování obrazu a videa. V článku je popsána struktura širšího systému zpracování obrazu a videa, který zahrnuje zapouzdřené moduly, specializované kamery, mezisystémovou komunikaci, atd. Systém Views tvoří v podstatě softwarovou část tohoto komplexu, napsanou v jazyce C.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Adam Herout and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and
	V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran and Jaroslav Kadlec},
   title = {Image and Video Processing Software Framework for
	Fast Application Development},
   pages = 1,
   booktitle = {Joint AMI/PASCAL/IM2/M4 workshop},
   year = 2004,
   location = {Martigny, CH},
   publisher = {Institute for Perceptual Artificial Intelligence},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7512}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https