Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

MARTÍNEK Tomáš, ZEMČÍK Pavel a KOŘENEK Jan. FPGA-Based Platform for Network Applications. In: Proc. of 8th IEEE Design and Diagnostic of Electronic Circuits and Systems Workshop. Sopron: University of West Hungary, 2005, s. 194-197. ISBN 963-9364-48-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:FPGA-Based Platform for Network Applications
Název (cs):FPGA-Based Platform for Network Applications
Strany:194-197
Sborník:Proc. of 8th IEEE Design and Diagnostic of Electronic Circuits and Systems Workshop
Konference:The 8th IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Místo vydání:Sopron, HU
Rok:2005
ISBN:963-9364-48-7
Vydavatel:University of West Hungary
Klíčová slova
FPGA, network application, gmii, xgmii, PCI, bus master
Anotace
Článek se zabývá popisem vytvořené platformy pro síťové aplikace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Mart{\'{i}}nek and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Jan Ko{\v{r}}enek},
   title = {FPGA-Based Platform for Network Applications},
   pages = {194--197},
   booktitle = {Proc. of 8th IEEE Design and Diagnostic of Electronic
	Circuits and Systems Workshop},
   year = 2005,
   location = {Sopron, HU},
   publisher = {University of West Hungary},
   ISBN = {963-9364-48-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7749}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https