Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam, BERAN Vítězslav, POTÚČEK Igor, FUČÍK Otto, HONEC Jozef, RICHTER Miloslav, JANÁKOVÁ Ilona a LISZTWAN Marek. Image Processing in Traffic Applications. In: Proceedings of GVIP 2005. Cairo, 2005, s. 6. ISSN 1687-398X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Image Processing in Traffic Applications
Název (cs):Zpracování obrazu v dopravních aplikacích
Strany:6
Sborník:Proceedings of GVIP 2005
Konference:International Conference on Graphics, Vision and Image Processing
Místo vydání:Cairo, EG
Rok:2005
Časopis:Proceedings of GVIP 2005, Cairo, EG
ISSN:1687-398X
Klíčová slova
zpracování obrazu, zpracování videa, dopravní aplikace, měření rychlosti, průjezd na červenou, klasifikace vozidel
Anotace
Článek je zaměřen na popis metod, aplikací a způsobu nasazení aplikací zpracování obrazu a videosekvencí v dopravních aplikacích. Jsou popsány aplikace měření rychlosti, průjezdu na červenou a zjišťování tříy vozidla.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Adam Herout and
	V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran and Igor
	Pot{\'{u}}{\v{c}}ek and Otto Fu{\v{c}}{\'{i}}k and
	Jozef Honec and Miloslav Richter and Ilona
	Jan{\'{a}}kov{\'{a}} and Marek Lisztwan},
   title = {Image Processing in Traffic Applications},
   pages = 6,
   booktitle = {Proceedings of GVIP 2005},
   journal = {Proceedings of GVIP 2005},
   year = 2005,
   location = {Cairo, EG},
   ISSN = {1687-398X},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7973}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https