Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam, BERAN Vítězslav, SCHIER Jan a FUČÍK Otto. Reconfigurable Image Processing Architecture. In: Proceedings of GVIP2005. Cairo, 2005, s. 6. ISSN 1687-398X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Reconfigurable Image Processing Architecture
Název (cs):Rekonfigurovatelná architektura pro zpracování obrazu
Strany:6
Sborník:Proceedings of GVIP2005
Konference:International Conference on Graphics, Vision and Image Processing
Místo vydání:Cairo, EG
Rok:2005
Časopis:Proceedings of GVIP 2005, Cairo, EG
ISSN:1687-398X
Klíčová slova
zpracování obrazu, konfigurovatelný hardware, FPGA, číslicové zpracování signálu, DSP
Anotace
Článek je zaměřen na popis architektury pro zpracování rastrového obrazu na rekonfigurovatelné architektuře založené na DSP a FPGA obvodech. Hlavní zaměření článku je na hlavní principy architektury a metod rekonfigurace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Adam Herout and
	V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran and Jan Schier and
	Otto Fu{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Reconfigurable Image Processing Architecture},
   pages = 6,
   booktitle = {Proceedings of GVIP2005},
   journal = {Proceedings of GVIP 2005},
   year = 2005,
   location = {Cairo, EG},
   ISSN = {1687-398X},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7974}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https