Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. DSP/FPGA Embedded Image Processing Accelerator Harnessed in Traffic Monitoring. Proceedings of the IWES 2006 Workshop. Heraklion, 2006.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:DSP/FPGA Embedded Image Processing Accelerator Harnessed in Traffic Monitoring
Název (cs):Použití vestavěného akcelerátoru zpracování obrazu v monitorování dopravy
Strany:1
Kniha:Proceedings of the IWES 2006 Workshop
Místo vydání:Heraklion, GR
Rok:2006
Klíčová slova
image processing, embedded processing, DSP, FPGA, traffic monitoring
Anotace
Tento příspěvek přináší obecné informace o systému sledování dopravy založeném na zpracování obrazu, ve kterém je použit vestavěný akcelerátor zpracování obrazu. Systém používá množství senzorů a kamer umístěných do prostoru dopravních staveb. Senzory jsou propojeny do počítačové sítě (s použitím kabeláže i bezdrátově). Cílem tohoto projektu je poskytnout prostředky pro kontrolu dodržování dopravních předpisů, dále shromažďování statistických dat o toku dopravy a detekce nestandardních situací, například dopravní zácpy. Systém je nasazen v několika městech ČR a pomáhá řešit problémy současné dopravy.

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https