Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

ŠILHAVÁ Jana, BERAN Vítězslav, CHMELAŘ Petr, HEROUT Adam, HRADIŠ Michal, JURÁNEK Roman a ZEMČÍK Pavel. Platform for Evaluation of Image Classifiers. In: Spring Conference on Computer Graphics. Budměřice: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2007, s. 103-109. ISBN 978-80-223-2292-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Platform for Evaluation of Image Classifiers
Název (cs):Systém na vyhodnocování klasifikátorů obrazu
Strany:103-109
Sborník:Spring Conference on Computer Graphics
Konference:Spring Conference on Computer Graphics
Místo vydání:Budměřice, SK
Rok:2007
ISBN:978-80-223-2292-8
Vydavatel:Univerzita Komenského v Bratislavě
Klíčová slova
Klasifikátor, zpracování obrazu, počítačové vidění, AdaBoost, SVM, umělé neuronové sítě, detekce obrazu, optické rozpoznávání písma, vyhodnocování klasifikátorů.
Anotace
Článek popisuje systém určený pro vyhodnocování klasifikátorů obrazu. Jsou zde vyhodnoceny AdaBoost, SVM a umělá neuronová síť. Systém je možné použít pro vyhodnocování dalších klasifikátorů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jana {\v{S}}ilhav{\'{a}} and V{\'{i}}t{\v{e}}zslav
	Beran and Petr Chmela{\v{r}} and Adam Herout and
	Michal Hradi{\v{s}} and Roman Jur{\'{a}}nek and
	Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Platform for Evaluation of Image Classifiers},
   pages = {103--109},
   booktitle = {Spring Conference on Computer Graphics},
   year = 2007,
   location = {Budm{\v{e}}{\v{r}}ice, SK},
   publisher = {Comenius University in Bratislava},
   ISBN = {978-80-223-2292-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8399}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https