Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

BERAN Vítězslav, HEROUT Adam, HRADIŠ Michal, CHMELAŘ Petr, POTÚČEK Igor, SUMEC Stanislav a ZEMČÍK Pavel. Video Summarization at Brno University of Technology. In: ACM Multimedia. Augsburg: Association for Computing Machinery, 2007, s. 4. ISBN 978-1-59593-702-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Video Summarization at Brno University of Technology
Název (cs):Sumarizace videa na VUT v Brně
Strany:4
Sborník:ACM Multimedia
Konference:ACM Multimedia 2007
Místo vydání:Augsburg, DE
Rok:2007
ISBN:978-1-59593-702-5
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icontv2007_sum_brno.PDFSumarizace videa na VUT v Brně342 KB2008-02-12 08:08:08
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Video, sumarizace, vlastnosti obrazu, časová komprese, TRECVID evaluace
Anotace
Příspěvek popisuje systém pro sumarizaci videa vyvinutý Brněnským týmem pro vyhodnocení na TRECVID 2007. Nejdříve je popsán návrh systému a jeho celková struktura. Detailnější popis důležitých částí systému jako je extrakce vlastností nebo shlukování snímků v časové oblasti. Postupy, které nebyly z časových důvodů do systému začleněny jsou stručně diskutovány jako možná budoucí práce.
Prezentované výsledky sumarizace videa mohou být chápany jako skromný úspěch a mohou podpořit další výzkum v této oblasti.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran and Adam Herout and
	Michal Hradi{\v{s}} and Petr Chmela{\v{r}} and
	Igor Pot{\'{u}}{\v{c}}ek and Stanislav Sumec and
	Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Video Summarization at Brno University of
	Technology},
   pages = 4,
   booktitle = {ACM Multimedia},
   year = 2007,
   location = {Augsburg, DE},
   publisher = {Association for Computing Machinery},
   ISBN = {978-1-59593-702-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8422}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https