Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

POTÚČEK Igor, BERAN Vítězslav, SUMEC Stanislav a ZEMČÍK Pavel. Evaluation and comparison of tracking methods using meeting omnidirectional images. In: Workshop on Multimodal Interaction and Related Machine Learning Algorithms (MLMI). Brno, 2007, s. 12.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evaluation and comparison of tracking methods using meeting omnidirectional images
Název (cs):Vyhodnocení a porovnání metod pro sledování pohybu s využitím všesměrového snímacího systému
Strany:12
Sborník:Workshop on Multimodal Interaction and Related Machine Learning Algorithms (MLMI)
Konference:Machine Learning and Multimodal Interaction
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2007
Klíčová slova
omnidirectional vision, meeting recordings, tracking, evaluation metods.
Anotace
Všesměrový systém snímání obrazu nabízí řadu výhod oproti konvenčním systémům jako je rozsáhlý zorný úhel, lehká instalace, mobilita atd. Článek se zaměřuje na porovnání a vyhodncoení vlastností tohoto systému vzhledem k využití při snímání a zpracování živých jednání.
Abstrakt
 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Igor Pot{\'{u}}{\v{c}}ek and V{\'{i}}t{\v{e}}zslav
	Beran and Stanislav Sumec and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Evaluation and comparison of tracking methods
	using meeting omnidirectional images},
   pages = 12,
   booktitle = {Workshop on Multimodal Interaction and Related Machine
	Learning Algorithms (MLMI)},
   year = 2007,
   location = {Brno, CZ},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8423}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https