Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

HANÁK Ivo, ZEMČÍK Pavel, ŽÁDNÍK Martin a HEROUT Adam. Hologram synthesis accelerated in field programmable gate array by partial quadratic interpolation. Optical Engineering. 2009, roč. 8, č. 48, s. 1-7. ISSN 0091-3286.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Hologram synthesis accelerated in field programmable gate array by partial quadratic interpolation
Název (cs):Syntéza hologramů akcelerovaná v FPGA pomocí po částech kvadratické interpolace
Strany:1-7
Kniha:Optical Engineering
Místo vydání:US
Rok:2009
Časopis:Optical Engineering, roč. 8, č. 48, US
ISSN:0091-3286
Klíčová slova
field programmable gate array, digital hologram, optical field synthesis, point light source
Anotace
Numerické modely hologramů jsou dostupné, ale jejich výpočet je velice výpočetně náročnou úlohou, zvláště v případě hologramů určených pro prohlížení člověkem. Tento článek prezentuje akcelerační algoritmus pro syntézu optického pole, který je vhodný pro metodu reduced occlusion syntézy hologramů. Akcelerace využívá aproximace navržené pro použití v FPGA a tudíž používá převážně čísel s pevnou řádovou čárkou. Článek popisuje tuto aproximaci, její úpravu pro čísla s pevnou řádovou čárkou a výslednou strukturu FPGA. Výsledky uváděné v článku ukazují, že dosažené řešení vytváří hologramy vysoké kvality a přitom významně snižuje čas jejich výpočtu díky efektivní implementaci v FPGA.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Ivo Han{\'{a}}k and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and
	Martin {\v{Z}}{\'{a}}dn{\'{i}}k and Adam Herout},
   title = {Hologram synthesis accelerated in field
	programmable gate array by partial quadratic
	interpolation},
   pages = {1--7},
   booktitle = {Optical Engineering},
   journal = {Optical Engineering},
   volume = 8,
 number = 48,
   year = 2009,
   ISSN = {0091-3286},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8741}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https